verkochtWesterkerkweg
te Venhuizen

Losse grond (5 ha, 64 a, 86 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 5 hectare, 64 are, 86 centiare | Soort grond: zavel


Omschrijving

ACHTER WESTERKERKWEG 76 - VENHUIZEN

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt circa 5,6 hectare cultuurgrond, thans fruittuin aan te Venhuizen.

CULTUURGROND / FRUITTUIN

Oppervlakte: 5ha. 64a. 86ca. (geschat).

Grondsoort : kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel, kalkrijke poldervaaggronden; deels lichte zavel en deels zware zavel (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: ca. 40 % (bron: opdrachtgever).

Organische stof: ca. 7 % (bron: opdrachtgever).

Kwaliteit: goed.

Fruitopstanden: appelen (Elstar, Jonagold en Delcorf), peren (Doyenné du Comice, Conference en Gieser Wildeman) en pruimen (Lazoet, Reine Victoria en Opal). Meer informatie vindt u in de brochure.

Ontsluiting: middels dam naar de openbare weg, te weten Westerkerkweg. Bereikbaar via een onverhard pad naar een kavelpad met dwarspad, welke beide zijn voorzien van groenspoorplaten.

Verkaveling: goed.

Drainage: aangelegd in 1984, om de 8 meter.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: artikel 3; agrarisch, artikel 45; waarde – archeologie 3. Bestemmingsplan Drechterland Zuid, vastgesteld door de raad van de gemeente Drechterland d.d. 24 juni 2013. Artikel 47; gebiedsaanduiding veiligheidszone – windturbine. Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid, vastgesteld d.d. 26 oktober 2015.

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; stiltegebied, grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, oude zeekleilandschap, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 15 maart 2018.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: geen bijzonderheden.

Technische aansluitingen: voldoende beregeningswater aanwezig, maar geen vaste beregening of druppelbevloeiing.

Bijzonderheden:
- jachtrecht verhuurd aan de WBE (wildbeheerseenheid).
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, peildatum 1 november 2016 (bron: website Boer&Bunder).
- fruittuin wordt verder opgeleverd in de staat waarin deze zich bevindt. Het eventueel rooien van de fruitbomen + singel komt derhalve voor rekening van koper. 
- perceel Venhuizen, sectie G, nummer 244 dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- koper kan geen rechten ontlenen aan het bouwvlak.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Neem contact op