vraagprijs op aanvraagOostermiddenmeerweg
te Wieringerwerf

Losse grond (35 ha, 48 a, 60 ca) | Status: Beschikbaar | Oppervlakte totaal: 35 hectare, 48 are, 60 centiare | Soort grond: klei


Omschrijving

OOSTERMIDDENMEERWEG - WIERINGERWERF

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt nabij Oostermiddenmeerweg 26 te Wieringerwerf een mooi perceel van ruim 35 hectare goede cultuurgrond aan. Het perceel is ontsloten via een centrale dam naar de Oostermiddenmeerweg.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 35ha. 48a. 60ca.

Grondsoort: zeeklei/zavel (bron: BLGG).

Afslibbaarheid: circa 13 – 28% (bron: BLGG).

Organische stof: circa 1,2 – 2,9% (bron: BLGG).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan:
- 2015 pootaardappelen/tarwe/suikerbieten/tulpen/uien
- 2016 tarwe/suikerbieten/tulpen/uien/pootaardappelen
- 2017 uien/tarwe/pootaardappelen/tulpen/suikerbieten
- 2018 tarwe/tulpen/pootaardappelen/uien/suikerbieten
- 2019 tarwe/tulpen/pootaardappelen/uien/suikerbieten

Ontsluiting: 1 centrale dam naar de openbare weg.

Verkaveling: 2 kavels.

Ontwatering: drainage (2009-2010, op circa 20 meter afstand).

Lasten: gebruikelijke lasten HHNK.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch, waarde – archeologie, gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radar,  luchtvaartverkeerzone – laagvlieggebied. Bestemmingsplan Buitengebied 2009, onherroepelijk vastgesteld d.d. 17 oktober 2011 door de raad van de gemeente Hollands Kroon (voorheen gemeente Wieringermeer), datum van raadpleging 20 juni 2019. Agrarisch, functieaanduiding vorm van agrarisch – windmolens in lijnopstelling. Bestemmingsplan Buitengebied Wieringermeer 2009, eerste partiële herziening, vastgesteld d.d. 6 november 2014 door de raad van de gemeente Hollands Kroon, datum van raadpleging 20 juni 2019.
Omgevingsvergunning Windpark Wagendorp vastgesteld d.d. 2 mei 2013 door de raad van de gemeente Hollands Kroon (bron: Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, windgebied Wieringermeer, aandijkingenlandschap, aardkundig waardevol gebied, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 20 juni 2019.

Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 23 april 2018; grondgebied provincie Noord-Holland, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, windgebied Wieringermeer, aardkundig waardevol gebied, datum van raadpleging 20 juni 2019.

Erfdienstbaarheden: zie bijzonderheden.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: geen technische aansluiting aanwezig. In de nabijheid is een tweetal zoetwaterpijplijnen aanwezig die eindigt ter hoogte van de kavelsloot aan de Oostermiddenmeerweg. Inzake het gebruik hiervan zijn nog geen afspraken met de eigenaren van deze pijplijn gemaakt.

Bijzonderheden:
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- nog te vestigen erfdienstbaarheid van wiekoverslag/zwaaiplaats met jaarlijkse retributie ad € 1.000,- per windmolen, ten laste van perceel Wieringermeer, sectie M, nummer 398 en ten behoeve van percelen Wieringermeer, sectie M, nummers 452 en 453 (definitieve akte volgt nog).
- westelijke zijkanaal in 2009 gebaggerd.
- deels mondeling verpacht aan derden 2019:
• pootgoed circa 10 hectare;
• uien circa 5 hectare;
• bloembollen circa 3,4 hectare (en 1 hectare perceel 397 Kroeze.

Betalingsrechten: beschikbaar circa 35 rechten à € 279,88 per recht (bron: opdrachtgever / RVO 25 mei 2018).

Bieten: beschikbaar 780 Ledenleveringsbewijzen (LLB) t.b.v. Cosun. Toewijzing 2018 bedraagt 107 %. 1 LLB geeft recht tot levering van 1 ton bieten met 17 % suiker tegen ledenprijs. Leveringsplicht bedraagt 85 % (zie website Cosun).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Brochure aanvragen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend de brochure te downloaden of per post te ontvangen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het aanvragen, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).
Minimaal 6 karakters.De brochure

Elk object in het aanbod van Klaver Agrarisch Vastgoed beschikt over een kleurrijke complete brochure met prachtige foto’s en details van het object.

Deze brochure geeft u slechts een impressie. Om een juist beeld te vormen adviseren wij u contact met ons op te nemen voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een afspraak te maken voor bezichtiging of maak een afspraak via WhatsApp 06 146 319 31. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen of om een ander tijdstip af te spreken.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).
Minimaal 6 karakters.Op de kaart

Terug naar foto 1

Neem contact op