vraagprijs op aanvraagOostermiddenmeerweg
te Wieringerwerf

Losse grond (35 ha, 48 a, 60 ca) | Status: Beschikbaar | Oppervlakte totaal: 35 hectare, 48 are, 60 centiare | Soort grond: klei


Omschrijving

OOSTERMIDDENMEERWEG - WIERINGERWERF

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt nabij Oostermiddenmeerweg 26 te Wieringerwerf een mooi perceel van ruim 35 hectare goede cultuurgrond aan. Het perceel is ontsloten via een centrale dam naar de Oostermiddenmeerweg.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 35ha. 48a. 60ca.

Grondsoort: zeeklei/zavel (bron: BLGG).

Afslibbaarheid: circa 13 – 28% (bron: BLGG).

Organische stof: circa 1,2 – 2,9% (bron: BLGG).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan:
- 2015 pootaardappelen/tarwe/suikerbieten/tulpen/uien
- 2016 tarwe/suikerbieten/tulpen/uien/pootaardappelen
- 2017 uien/tarwe/pootaardappelen/tulpen/suikerbieten
- 2018 tarwe/tulpen/pootaardappelen/uien/suikerbieten

Ontsluiting: 1 centrale dam naar de openbare weg.

Verkaveling: 2 kavels.

Ontwatering: drainage (2009-2010, op ca. 20 meter afstand).

Lasten: gebruikelijke lasten HHNK.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan:
Agrarisch (artikel 3), waarde – archeologie (artikel 20), gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radar (artikel 27.3), luchtvaartverkeerzone – laagvlieggebied (artikel 27.1). Bestemmingsplan Buitengebied 2009, vastgesteld d.d.
16 januari 2013 door de raad van de gemeente Hollands Kroon, datum van raadpleging 6 november 2017.
agrarisch (artikel 3), functieaanduiding vorm van agrarisch – windmolens in lijnopstelling. Bestemmingsplan Buitengebied Wieringermeer 2009, eerste partiële herziening, vastgesteld d.d. 6 november 2014 door de raad van de gemeente Hollands Kroon, datum van raadpleging 6 november 2017.
Omgevingsvergunning Windpark Wagendorp vastgesteld d.d. 2 mei 2013 door de raad van de gemeente Hollands Kroon. (bron: Ruimtelijke Plannen)

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, windgebied Wieringermeer, aandijkingenlandschap, aardkundig waardevol gebied, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 6 november 2017.

Erfdienstbaarheden: zie bijzonderheden.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: geen technische aansluiting aanwezig. In de nabijheid is een tweetal zoetwaterpijplijnen aanwezig die eindigt ter hoogte van de kavelsloot aan de Oostermiddenmeerweg. Inzake het gebruik hiervan zijn nog geen afspraken met de eigenaren van deze pijplijn gemaakt.

Bijzonderheden:
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- nog te vestigen erfdienstbaarheid van wiekoverslag/zwaaiplaats met jaarlijkse retributie ad € 1.000,- per windmolen, ten laste van perceel Wieringermeer, sectie M, nummer 398 en ten behoeve van percelen Wieringermeer, sectie M, nummers 452 en 453 (definitieve akte volgt nog).
- westelijke zijkanaal in 2009 gebaggerd.
- deels mondeling verpacht aan derden 2018:
• pootgoed ca. 7,9 hectare;
• uien ca. 4,4 hectare;
• tulpen ca. 5 hectare.

Betalingsrechten: beschikbaar circa 35 rechten à € 279,88 per recht (bron: opdrachtgever /RVO 6 november 2017).

Bieten: beschikbaar 780 Ledenleveringsbewijzen (LLB) t.b.v. Cosun. Toewijzing 2018 bedraagt 107 %. 1 LLB geeft recht tot levering van 1 ton bieten met 17 % suiker tegen ledenprijs. Leveringsplicht bedraagt 85 % (zie website Cosun).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Brochure aanvragen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend de brochure te downloaden of per post te ontvangen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het aanvragen, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.

Wilt u volledig op de hoogte blijven? Meld u dan nu aan.

[readmore]

Wat is het Klaver Profiel?

Aan de hand van onze buitengewone zoekcriteria stelt u zelf uw zoekopdracht naar een specifiek object samen. Komt er iets nieuws in onze portefeuille wat aan uw criteria voldoet? Dan stellen wij u direct persoonlijk op de hoogte per mail, 5 dagen voordat het object op reguliere verkoopsites zoals bijvoorbeeld Funda (-landelijk) verschijnt. Groot voordeel is dat u het nieuwste aanbod ontvangt “voor de markt uit”, dit is een stukje exclusiviteit speciaal voor onze eigen klanten.

Maar er is meer… Het Klaver Profiel is ook interessant als u uw object wilt verkopen of gewoon op het hoogte wilt blijven van alles rondom Klaver Makelaardij.

U ontvangt namelijk ook:

  • Stille verkoop panden;
  • Meer toegang tot documenten (NVM-lijst, uitgebreide plattegronden, verdere aanhangige documenten);
  • Uw eigen omgeving met favorieten, gedownloade documenten, aangevraagde brochures etc;
  • Naar wens ook onze maandelijkse Buitengewone Post en/of ons bekende Buitengewoon Klaver Magazine.

Heeft u nog vragen?

Onze “matchmaker” Maartje (wonen) helpt u graag!

Hoe werkt het Klaver Profiel?

Minimaal 6 karakters.


Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.

BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij: een 'lekker' woonmagazine met verrassende en vooral regionale artikelen. Altijd lezenswaardig met voor elk wat wils. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar. Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.De brochure

Elk object in het aanbod van Klaver Makelaardij beschikt over een kleurrijke complete brochure met prachtige foto’s en details van het object.

Deze brochure geeft u slechts een impressie. Om een juist beeld te vormen adviseren wij u contact met ons op te nemen voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een afspraak te maken voor bezichtiging. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen of om een ander tijdstip af te spreken.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Wilt u volledig op de hoogte blijven? Meld u dan nu aan.

[readmore]

Wat is het Klaver Profiel?

Aan de hand van onze buitengewone zoekcriteria stelt u zelf uw zoekopdracht naar een specifiek object samen. Komt er iets nieuws in onze portefeuille wat aan uw criteria voldoet? Dan stellen wij u direct persoonlijk op de hoogte per mail, 5 dagen voordat het object op reguliere verkoopsites zoals bijvoorbeeld Funda (-landelijk) verschijnt. Groot voordeel is dat u het nieuwste aanbod ontvangt “voor de markt uit”, dit is een stukje exclusiviteit speciaal voor onze eigen klanten.

Maar er is meer… Het Klaver Profiel is ook interessant als u uw object wilt verkopen of gewoon op het hoogte wilt blijven van alles rondom Klaver Makelaardij.

U ontvangt namelijk ook:

  • Stille verkoop panden;
  • Meer toegang tot documenten (NVM-lijst, uitgebreide plattegronden, verdere aanhangige documenten);
  • Uw eigen omgeving met favorieten, gedownloade documenten, aangevraagde brochures etc;
  • Naar wens ook onze maandelijkse Buitengewone Post en/of ons bekende Buitengewoon Klaver Magazine.

Heeft u nog vragen?

Onze “matchmaker” Maartje (wonen) helpt u graag!

Hoe werkt het Klaver Profiel?

Minimaal 6 karakters.


Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.

BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij: een 'lekker' woonmagazine met verrassende en vooral regionale artikelen. Altijd lezenswaardig met voor elk wat wils. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar. Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.Op de kaart

Neem contact op