verkochtReigerweg
te Abbekerk

Losse grond (5 ha, 94 a, 80 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 5 hectare, 94 are, 80 centiare | Soort grond: klei


Omschrijving

REIGERWEG EN ZUIDEINDE - ABBEKERK

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt te Abbekerk twee percelen cultuurgrond aan gelegen tussen het Zuideinde en de Reigersweg te Abbekerk. Het object is totaal 5ha. 94a. 80ca. groot en onderverdeeld in twee kavels van respectievelijk 4,07 hectare en 1,87 hectare.
De gronden zijn ontsloten via een vaste dam naar de Reigerweg en via een te renoveren brug naar het Zuideinde.

CULTUURGROND KAVEL 1

Oppervlakte: 4ha. 07a. 55ca.

Grondsoort: deels klei, deels zavel (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: niet bekend.

Organische stof: niet bekend.

Kwaliteit: goed.

Teeltplan: 2015 broccoli, 2016 onbekend, 2017 broccoli.

Ontsluiting: via een vaste dam naar de Reigerweg.

Verkaveling: 1 perceel.

Drainage: drainage aanwezig in de lengterichting van de kavel.

Lasten:
- gebruikelijke lasten HHNK;
- ruilverkavelingsrente € 668,40 per jaar met eindjaar 2039;
- kavel 1 is tot uiterlijk medio november 2018 om niet in gebruik bij derden en zal derhalve pas medio november 2018 feitelijk geleverd worden.

CULTUURGROND KAVEL 2

Oppervlakte: 1ha. 87a. 25ca.

Grondsoort : deels klei, deels zavel (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: niet bekend.

Organische stof: niet bekend.

Kwaliteit: redelijk.

Teeltplan: grasland (bron: opdrachtgever).

Ontsluiting: via een brug (dient gerenoveerd te worden).

Verkaveling: 1 perceel.

Drainage: natuurlijke afwatering.

Lasten:
- gebruikelijke lasten HHNK;
- ruilverkavelingsrente €56,88 per jaar met eindjaar 2039.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: Agrarisch (artikel 3). Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld d.d. 4 juli 2013 door de raad van de gemeente Medemblik, datum van raadpleging 7 december 2017 (bron: Ruimtelijke Plannen). Bestemmingsplan Buitengebied 2016 in voorbereiding.

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen door duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, oude zeekleilandschap, weidevogelleefgebied, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 7 december 2017.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: niet Kadastraal gevestigd, Liander middenspanning en Liander datatransport, gerechtigde Liander Infra West B.V. (bron: Klic melding).

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- kavel 1: teeltbare oppervlakte volgens RVO 3,65 hectare;
- kavel 2: uit de perceel registratie van Mijn RVO blijkt dat het perceel niet is geregistreerd, datum van raadpleging 27 november 2017 (bron: website RvO);
- verkoop in onder voorbehoud goedkeuring directie eigenaar met betrekking tot kavel 1;
- jachtrecht is verhuurd aan derden.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 80.000,- per hectare kosten koper.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Neem contact op