verkochtJisperweg
te Westbeemster

Losse grond (1 ha, 43 a, 5 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 1 hectare, 43 are, 5 centiare | Soort grond: klei


Omschrijving

JISPERWEG - WESTBEEMSTER

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt 1,4 hectare aan gelegen aan de Jisperweg te Westbeemster. Het perceel is geschikt voor grasland, bollenteelt en akkerbouw en is ontsloten middels een dam naar de openbare weg.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 1ha. 43a. 05ca.

Grondsoort: kalkarme en kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: onbekend.

Organische stof: onbekend.

Teeltplan: 2009 t/m 2017 grasland, datum van raadpleging 8 maart 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: via een dam naar de openbare weg, te weten Jisperweg.

Verkaveling: goed, rechthoekig perceel.

Grondwaterregulatie: polderpeil 100-MV achterzijde.

Ontwatering: mol drainage.

Lasten: reguliere lasten.


OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch (artikel 3), water (artikel 21), waarde – archeologie (artikel 27), waarde – cultuurhistorie (artikel 28), hoogspanning, specifieke vorm van waarde – 4. Bestemmingsplan Buitengebied 2012, vastgesteld d.d. 13 september 2013 door de raad van de gemeente Beemster, datum van raadpleging 10 april 2018 (bron: Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, droogmakerijenlandschap, laag Holland, gebied voor gecombineerde landbouw, datum van raadpleging 10 april 2018.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 8 maart 2018 (bron: website RvO).
- jachtrecht verhuurd aan derden.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Neem contact op