verkochtStoomweg
te Breezand

Losse grond (3 ha, 47 a, 84 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 3 hectare, 47 are, 84 centiare | Soort grond: zavel


Omschrijving

STOOMWEG - BREEZAND

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt ruim 3,4 hectare cultuurgrond aan welke is gelegen nabij Stoomweg 6 – 8 te Breezand.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 3ha. 47a. 84ca.

Grondsoort: grotendeels zavel en deels lichte zavel (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: niet bekend.

Organische stof: niet bekend.

Teeltplan: grasland.

Ontsluiting: middels 2 dammen naar openbare weg, respectievelijk naar de Stoomweg en de Balgweg.

Verkaveling: goed, 2 percelen.

Ontwatering: geen drainage waargenomen.

Lasten: reguliere lasten.


OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarische doeleinden II (artikel 4), zone aardgastransportleiding (artikel 19). Bestemmingsplan Buitengebied 2006, vastgesteld d.d. 19 januari 2006 door de raad van de gemeente Hollands Kroon (voorheen Anna Paulowna), datum van raadpleging 12 april 2018 (bron: website gemeente Hollands Kroon).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aandijkingenlandschap, bollenconcentratiegebied, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 12 april 2018.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Gasunie Grid Services B.V.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceel registratie van Mijn RVO blijkt dat er geen gegevens beschikbaar zijn, datum van raadpleging 12 april 2018 (bron: website Boer&Bunder).
- omstreeks 1972 deels en 1991–1995 deels gebruikt ten behoeve van een baggerdepot.
- bodemonderzoek d.d. 24 augustus 2017 aanwezig (zie brochure).

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 79.000,- per hectare k.k.

Aanvaarding: in overleg/direct.


Op de kaart

Neem contact op