€ 60.000/ha k.k.Varkensgrasweg
te Hippolytushoef

Losse Grond, Grasland | Status: Beschikbaar | Oppervlakte totaal: 2 hectare, 11 are, 55 centiare | Soort grond: zand


Omschrijving

VARKENSGRASWEG - HIPPOLYTUSHOEF

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt percelen grasland aan gelegen aan de Varkensgrasweg te Hippolytushoef bij Westerland.

GRASLAND

Oppervlakte: circa 2ha. 11a. 55ca.

Kadastraal bekend: Wieringen, sectie I, nummers 1089 gedeeltelijk.

Grondsoort: laardpodzolgronden; lemig fijn zand en klein gedeelte Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.
 
Afslibbaarheid: niet bekend.

Organische stof:  5% (bron: eigenaar).

Teeltplan: grasland 2009 t/m 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: door middel van een dam naar de Varkensgrasweg.

Verkaveling: goed, 1 perceel.

Ontwatering: natuurlijke afwatering.

Lasten:
- reguliere waterschapslasten;
- ruilverkavelingslasten circa € 142,12 per jaar, eindjaar 2026.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarische doeleinden zonder bebouwing met landschappelijke waarde (artikel 7) met deels arcering gebieden met hoge archeologische waarden. Bestemmingsplan buitengebied Wieringen, vastgesteld d.d. 2 oktober 2002 door de raad van voormalige gemeente Wieringen, datum van raadpleging 12 december 2018 (bron: site Hollands Kroon). Momenteel is er een Beheersverordening Buitengebied Wieringen, d.d. 4 februari 2014, van toepassing.

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: Structuurvisie Noord-Holland 2040; grondgebied Provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig monument, aardkundig waardevol gebied, keileemlandschap, gebied voor gecombineerde landbouw. Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; stiltegebied nummer 7; Wieringen-Zuid. Datum van raadpleging 12 december 2018.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 23 april 2018; grondgebied provincie Noord-Holland, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig monument (beschermd via Provinciale Milieuverordening), aardkundig waardevol gebied, datum van raadpleging 12 december 2018.

Erfdienstbaarheden: niet bekend.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- perceel dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.  Erfafscheiding voor gezamenlijke kosten.
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 12 december 2018 (bron: website Boer&Bunder);
- jachtrecht verhuurd aan Jachtcombinatie Wieringen;
- ondergrondse afvoerpijp aanwezig ten behoeve van het erf met opstallen aan Westerklief 28. Het onderhoud komt voor rekening van verkoper. Hiervoor worden bepalingen opgenomen in de koopovereenkomst.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: € 60.000,- per hectare k.k.

Aanvaarding: in overleg.


Brochure aanvragen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend de brochure te downloaden of per post te ontvangen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het aanvragen, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.

Wilt u volledig op de hoogte blijven? Meld u dan nu aan.

[readmore]

Wat is het Klaver Profiel?

Aan de hand van onze buitengewone zoekcriteria stelt u zelf uw zoekopdracht naar een specifiek object samen. Komt er iets nieuws in onze portefeuille wat aan uw criteria voldoet? Dan stellen wij u direct persoonlijk op de hoogte per mail, 5 dagen voordat het object op reguliere verkoopsites zoals bijvoorbeeld Funda (-landelijk) verschijnt. Groot voordeel is dat u het nieuwste aanbod ontvangt “voor de markt uit”, dit is een stukje exclusiviteit speciaal voor onze eigen klanten.

Maar er is meer… Het Klaver Profiel is ook interessant als u uw object wilt verkopen of gewoon op het hoogte wilt blijven van alles rondom Klaver Makelaardij.

U ontvangt namelijk ook:

  • Stille verkoop panden;
  • Meer toegang tot documenten (NVM-lijst, uitgebreide plattegronden, verdere aanhangige documenten);
  • Uw eigen omgeving met favorieten, gedownloade documenten, aangevraagde brochures etc;
  • Naar wens ook onze maandelijkse Buitengewone Post en/of ons bekende Buitengewoon Klaver Magazine.

Heeft u nog vragen?

Onze “matchmaker” Maartje (wonen) helpt u graag!

Hoe werkt het Klaver Profiel?

Minimaal 6 karakters.


Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.

BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij: een 'lekker' woonmagazine met verrassende en vooral regionale artikelen. Altijd lezenswaardig met voor elk wat wils. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar. Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.De brochure

Elk object in het aanbod van Klaver Makelaardij beschikt over een kleurrijke complete brochure met prachtige foto’s en details van het object.

Deze brochure geeft u slechts een impressie. Om een juist beeld te vormen adviseren wij u contact met ons op te nemen voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een afspraak te maken voor bezichtiging. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen of om een ander tijdstip af te spreken.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Wilt u volledig op de hoogte blijven? Meld u dan nu aan.

[readmore]

Wat is het Klaver Profiel?

Aan de hand van onze buitengewone zoekcriteria stelt u zelf uw zoekopdracht naar een specifiek object samen. Komt er iets nieuws in onze portefeuille wat aan uw criteria voldoet? Dan stellen wij u direct persoonlijk op de hoogte per mail, 5 dagen voordat het object op reguliere verkoopsites zoals bijvoorbeeld Funda (-landelijk) verschijnt. Groot voordeel is dat u het nieuwste aanbod ontvangt “voor de markt uit”, dit is een stukje exclusiviteit speciaal voor onze eigen klanten.

Maar er is meer… Het Klaver Profiel is ook interessant als u uw object wilt verkopen of gewoon op het hoogte wilt blijven van alles rondom Klaver Makelaardij.

U ontvangt namelijk ook:

  • Stille verkoop panden;
  • Meer toegang tot documenten (NVM-lijst, uitgebreide plattegronden, verdere aanhangige documenten);
  • Uw eigen omgeving met favorieten, gedownloade documenten, aangevraagde brochures etc;
  • Naar wens ook onze maandelijkse Buitengewone Post en/of ons bekende Buitengewoon Klaver Magazine.

Heeft u nog vragen?

Onze “matchmaker” Maartje (wonen) helpt u graag!

Hoe werkt het Klaver Profiel?

Minimaal 6 karakters.


Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.

BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij: een 'lekker' woonmagazine met verrassende en vooral regionale artikelen. Altijd lezenswaardig met voor elk wat wils. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar. Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.Op de kaart

Neem contact op