verkochtJisperweg
te Westbeemster

Losse grond (4 ha, 48 a, 10 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 4 hectare, 48 are, 10 centiare | Soort grond: klei


Omschrijving

JISPERWEG - WESTBEEMSTER

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een perceel cultuurgrond aan gelegen naast Jisperweg 42 te Westbeemster. Het perceel is ontsloten via een royale brug en heeft een oppervlakte van circa 4ha. 48a. 15ca.

GRASLAND

Oppervlakte: 4ha. 48a. 15ca. (geschat).

Kadastraal bekend: Beemster, sectie A, nummer 971 gedeeltelijk.

Grondsoort: klei (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: 54 %.

Organische stof: 4,6% (bron: Altic 30 januari 2012).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan:
2018 graszaad;
2017 graszaad;
2016 consumptie aardappelen;
2015 graszaad;
2014 graszaad;
2013 tarwe;
2012 consumptie aardappelen (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: 1 brug naar de Jisperweg.

Verkaveling: 1 kavel.

Ontwatering: mol drainage en drainage.

Lasten: gebruikelijke lasten HHNK.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch (artikel 3), water (artikel 21), leiding – gas (artikel 23), waarde – archeologie (artikel 27), waarde – cultuurhistorie (artikel 28), specifieke vorm van waarde – 4, hartlijn leiding – gas. Bestemmingsplan Buitengebied 2012, vastgesteld d.d. 13 september 2013 door de raad van de gemeente Beemster, datum van raadpleging 2 januari 2018 (bron: Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; Grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, droogmakerijenlandschap, laag Holland, gebied voor gecombineerde landbouw, datum van raadpleging 2 januari 2018.

Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 16 oktober 2018; grondgebied provincie Noord-Holland, Beemster, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, datum van raadpleging 2 januari 2018.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: opstalrecht nutsvoorzieningen NAM BV (bron: akte hyp4 51714/180).

Technische aansluitingen: niet aanwezig.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt beteelbare oppervlakte van 4,12 ha, datum van raadpleging 17 december 18 (bron: website Boer&Bunder);
- jachtrecht verhuurd aan de Beemster Jagers.

Betalingsrechten: beschikbaar 4,1 stuks 2018 basisbetaling € 245,48 (vergroening € 106,02) (bron: RVO 11 december 2018).

Vraagprijs: € 82.500,- per hectare kosten koper.

Aanvaarding: voorjaar 2019 / direct.


Op de kaart

Neem contact op