verkochtAkere
te Assendelft

Losse grond (4 ha, 4 a, 50 ca) | Status: Verkocht | Oppervlakte totaal: 4 hectare, 4 are, 50 centiare | Soort grond: veen


Omschrijving

nabij AKERE - ASSENDELFT

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt ruim 4 hectare aan nabij de Akere te Assendelft.

GRASLAND

Oppervlakte: 4ha. 04a. 50ca.

Grondsoort: waardveengronden op zeggeveen rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen. (bron: site NVM Geografische Informatie)

Afslibbaarheid: 45 %. (bron: afschrift bemestingswijzer Eurofins)

Organische stof: 19,9 %. (bron: afschrift bemestingswijzer Eurofins)

Kwaliteit: goed.

Teeltplan: 2009 t/m 2018; grasland, datum van raadpleging 14 januari 2019 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels recht van weg naar de openbare weg.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: gedraineerd (schelpen in greppel).

Lasten: reguliere lasten.
OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden (artikel 4), waarde-archeologie 3 (artikel 28). Bestemmingsplan Landelijk gebied Assendelft, vastgesteld d.d. 5 september 2013 door de raad van de gemeente Zaanstad, datum van raadpleging 14 januari 2019 (bron: website Ruimtelijke Plannen).
Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; grondgebied Provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, Laag Holland, gebied voor gecombineerde landbouw, datum van raadpleging 14 januari 2019.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 16 oktober 2018; grondgebied Provincie Noord-Holland, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, 20ke-contour Schiphol, datum van raadpleging 14 januari 2019.

Erfdienstbaarheden: “erfdienstbaarheid van weg, om te komen en te gaan naar de openbare weg, de Akere aldaar op de voor de lijdende erven (reeds Assendelft, sectie P, nummers 771 en 772) minst bezwarende wijze. Het onderhoud van de weg zal worden gedaan in onderling overleg en zal komen ten laste van de nieuwe eigenaar voor de helft van de kosten van onderhoud, voor de eigenaren van kadastrale percelen Assendelft, sectie P, nummers 771 en 772, geldt één vierde gedeelte.” 

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 14 januari 2019 (bron: website Boer&Bunder).
- jachtrecht verhuurd aan derden.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Neem contact op