vraagprijs op aanvraagRonde Hoep West
te Ouderkerk Aan De Amstel

Losse grond (13 ha, 58 a, 52 ca) | Status: Beschikbaar | Oppervlakte totaal: 13 hectare, 58 are, 52 centiare | Soort grond: veen


Omschrijving

RONDE HOEP WEST - OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt ruim 13,5 hectare grasland aan.

GRASLAND

Oppervlakte: 13ha. 58a. 52ca.

Grondsoort: koopveengronden op bosveen en weideveengronden op bosveen (bron: site NVM Geografische Informatie).

Afslibbaarheid: niet bekend.

Organische stof: tussen 27,7 % en 38,1 % (bron: bemestingsonderzoek Eurofins, d.d. 18 april 2018).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan: grasland (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels flauw talud/dijklichaam vanaf openbare weg. Tussen de percelen dient op termijn een dam te worden aangelegd om te komen en te gaan naar achterste percelen. Koper krijgt tevens de gelegenheid om kadastraal perceel Ouder-Amstel, sectie K, nummer 813 (circa 2,37 hectare), geliberaliseerd te pachten en op deze wijze tijdelijk gebruik te maken van de bestaande brug.

Verkaveling: redelijk/goed.

Ontwatering: natuurlijke afwatering, greppelland. Polderpeil 40 tot 60 cm – MV.

Lasten: reguliere lasten.
OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden-natuur en- landschapswaarden (artikel 4), waterstaat-waterkering (artikel 19) en gebiedsaanduiding wetgevingzone-kamperen. Beheersverordening vastgesteld d.d. 25 september 2014 bestemmingsplan De Ronde Hoep, door de raad van de gemeente Ouder-Amstel, datum van raadpleging 24 januari 2019. Tevens facetherziening Noodoverloop De Ronde Hoep van toepassing, vastgesteld 14 juni 2018 (bron: site Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening:
- structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; Grondgebied Provincie Noord-Holland, calamiteitenberging onde Hoep-Wateroverlast, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, veenrivierenlandschap, weidevogelleefgebied, bufferzone, Groene Hart, gebied voor gecombineerde landbouw.
- stiltegebied van toepassing; nummer 37; Polder De Ronde Hoep. Datum van raadpleging 24 januari 2019.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 16 oktober 2018; Grondgebied Provincie Noord-Holland, weidevogelleefgebied, bufferzone, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aardkundig waardevol gebied, datum van raadpleging 24 januari 2019.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: riool- en waterleiding aanwezig. Opstalrecht nutsvoorzieningen gevestigd m.b.t. kadastraal perceel Ouder-Amstel, sectie K, nummer 209, ten behoeve van waterleiding, gerechtigde; N.V. Stedin Netten Noord-Holland (klic kaart beschikbaar).

Technische aansluitingen: niet van toepassing.
Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 24 januari 019 (bron: website Boer&Bunder).
- i.v.m. te creëren ontsluiting naar achterliggende percelen kan er een geliberaliseerd pachtcontract worden opgesteld omtrent het gebruik van kadastraal perceel Ouder-Amstel, sectie K, nummer 813 (gedeeltelijk) (zie bijlage, luchtfoto perceel). Hiermee kan direct gebruik worden gemaakt van de huidige ontsluiting naar achterliggende percelen. Mocht het pachtcontract worden beëindigd dient koper zo nodig zorg te dragen voor een nieuwe ontsluiting tussen de percelen voor eigen rekening en risico.
- in het gebied is momenteel een plan in voorbereiding voor realisatie van calamiteitenberging voor tijdelijke wateropvang voor de stad Amsterdam.
- huidige beheerpakket overdraagbaar (bron: Collectief Noord-Holland Zuid).
- derogatie is in aanvraag (bron: opdrachtgever).
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- het verkochte grenst aan de achterzijde aan circa 3,8 hectare grond welke op jaarbasis kan worden gepacht van Noord-Hollands Landschap. Gebruik vindt plaats op basis van een pakket agrarisch natuurbeheer (zie bijlage, luchtfoto perceel).

Betalingsrechten: bij de koop is inbegrepen.

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Brochure aanvragen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend de brochure te downloaden of per post te ontvangen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het aanvragen, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).
Minimaal 6 karakters.


Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.

BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij: een 'lekker' woonmagazine met verrassende en vooral regionale artikelen. Altijd lezenswaardig met voor elk wat wils. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar. Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.De brochure

Elk object in het aanbod van Klaver Makelaardij beschikt over een kleurrijke complete brochure met prachtige foto’s en details van het object.

Deze brochure geeft u slechts een impressie. Om een juist beeld te vormen adviseren wij u contact met ons op te nemen voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een afspraak te maken voor bezichtiging. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen of om een ander tijdstip af te spreken.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).
Minimaal 6 karakters.


Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.

BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij: een 'lekker' woonmagazine met verrassende en vooral regionale artikelen. Altijd lezenswaardig met voor elk wat wils. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar. Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.Op de kaart

Neem contact op