vraagprijs op aanvraagProvincialeweg
te Starnmeer

Losse grond (2 ha, 44 a, 10 ca) | Status: Beschikbaar | Oppervlakte totaal: 2 hectare, 44 are, 10 centiare | Soort grond: veen


Omschrijving

PROVINCIALEWEG - STARNMEER

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt circa 2,4 hectare grasland aan te Starnmeer.

PERCEEL GRASLAND

Oppervlakte: 2ha. 41a. 44ca. (geschat) na correctie aankoop Provincialeweg N246.

Grondsoort : veengrond (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: onbekend.

Organische stof: onbekend.

Kwaliteit: redelijk.

Teeltplan: 2009 t/m 2018 grasland, datum van raadpleging 21 augustus 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels dam en onverhard pad naar openbare weg.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: greppelland, natuurlijke afwatering.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: Agrarisch (artikel 3), leiding – hoogspanning (artikel 18), nvrijwaringszone straalpad en vrijwaringszone dijk (artikel 28) . Bestemmingsplan Buitengebied 2009, vastgesteld d.d. 27 mei 2010 door de raad van de gemeente Graft-de Rijp, datum van raadpleging 8 september 2017 (bron: gemeente Alkmaar).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, droogmakerijenlandschap, stelling van Amsterdam, Laag Holland, gebied voor gecombineerde landbouw, deels stiltegebied, datum van raadpleging 21 augustus 2018.

Erfdienstbaarheden:
- “Voor bestaande erfdienstbaarheden wordt ten deze verwezen naar: a. gemelde titel van aankomst waarin onder meer woordelijk staat vermeld: dat geen erfdienstbaarheden en persoonlijke verplichtingen bekend zijn anders dan blijkende uit een akte verleden op vijf juli negentienhonderd vier en twintig voor destijds notaris G.H.A. Tjeenk Willink te Wormerveer, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar op tien juli daaropvolgend in deel 846 nummer 105, alwaar ten behoeve van het bij deze akte verkochte de navolgende erfdienstbaarheid is gevestigd: Het verkochte zal hebben recht van weg over de oostelijke strook ter breedte van vijf meter van het perceel kadastraal bekend gemeente Akersloot in Sectie D nummer 474 en over het kadastrale perceel Sectie D nummer 473 om te komen van en naar den openbaren weg. b. een akte op achttien september negentienhonderd twee en zeventig voor genoemde notaris Schlette verleden, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 6. De comparant sub II draagt zorg voor een hek van zodanige constructie dat de schapen en koeien van de comparant sub I geen mogelijkheid hebben tot ontsnappen, waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van puntdraad. Het onderhoud en herstel van dat hek komen voor rekening van de comparant sub II. Als er een weg komt op de dijk, dan is het hiervoor vermelde onder dat punt 6 evenzeer van toepassing voor de weg. De comparant sub II legt deze verplichting op aan de opvolgend eigenaar van het door hem gekochte, welke verplichting telkens moet worden vermeld en aangenomen, zulks op verbeurte van een boete van tien duizend gulden (f 10.000,-) welk bedrag onmiddellijk opeisbaar is zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn” (bron: hyp4 Alkmaar 4922/65 d.d. 20 mei 1985).

Zakelijke rechten: niet kadastraal gevestigd, waterleiding, gerechtigde PWN Waterleidingbedrijf (Klic beschikbaar op aanvraag).

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 21 augustus 2018 (bron: wEbsite Boer&Bunder).
- perceel kadastraal bekend: gemeente Graft – de Rijp, sectie I, nummer 484 dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening van de provincie Noord Holland. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- voormalige vuilstortplaats met een oppervlakte van circa 2 hectare en dikte van circa 2,3 meter. De stort is afgedekt met 0,5 tot 0,6 meter grond en ligt ruim een meter verhoogd t.o.v. de omringende percelen. (bron: grondwateronderzoek: Navos Noord-Holland; bodemonderzoek: Iwaco, Adviesbureau voor water en milieu. Rapporten opvraagbaar).
- pachtrecht verhuurd aan derden voor de duur van 1 groeiseizoen, met ingang van 1 april en eindigt op 1 december 2018.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 35.000,- per hectare.

Aanvaarding: in overleg.


Brochure aanvragen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend de brochure te downloaden of per post te ontvangen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het aanvragen, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.

Wilt u volledig op de hoogte blijven? Meld u dan nu aan.

[readmore]

Wat is het Klaver Profiel?

Aan de hand van onze buitengewone zoekcriteria stelt u zelf uw zoekopdracht naar een specifiek object samen. Komt er iets nieuws in onze portefeuille wat aan uw criteria voldoet? Dan stellen wij u direct persoonlijk op de hoogte per mail, 5 dagen voordat het object op reguliere verkoopsites zoals bijvoorbeeld Funda (-landelijk) verschijnt. Groot voordeel is dat u het nieuwste aanbod ontvangt “voor de markt uit”, dit is een stukje exclusiviteit speciaal voor onze eigen klanten.

Maar er is meer… Het Klaver Profiel is ook interessant als u uw object wilt verkopen of gewoon op het hoogte wilt blijven van alles rondom Klaver Makelaardij.

U ontvangt namelijk ook:

  • Stille verkoop panden;
  • Meer toegang tot documenten (NVM-lijst, uitgebreide plattegronden, verdere aanhangige documenten);
  • Uw eigen omgeving met favorieten, gedownloade documenten, aangevraagde brochures etc;
  • Naar wens ook onze maandelijkse Buitengewone Post en/of ons bekende Buitengewoon Klaver Magazine.

Heeft u nog vragen?

Onze “matchmaker” Maartje (wonen) helpt u graag!

Hoe werkt het Klaver Profiel?

Minimaal 6 karakters.


Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.

BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij: een 'lekker' woonmagazine met verrassende en vooral regionale artikelen. Altijd lezenswaardig met voor elk wat wils. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar. Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.De brochure

Elk object in het aanbod van Klaver Makelaardij beschikt over een kleurrijke complete brochure met prachtige foto’s en details van het object.

Deze brochure geeft u slechts een impressie. Om een juist beeld te vormen adviseren wij u contact met ons op te nemen voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een afspraak te maken voor bezichtiging. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen of om een ander tijdstip af te spreken.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Wilt u volledig op de hoogte blijven? Meld u dan nu aan.

[readmore]

Wat is het Klaver Profiel?

Aan de hand van onze buitengewone zoekcriteria stelt u zelf uw zoekopdracht naar een specifiek object samen. Komt er iets nieuws in onze portefeuille wat aan uw criteria voldoet? Dan stellen wij u direct persoonlijk op de hoogte per mail, 5 dagen voordat het object op reguliere verkoopsites zoals bijvoorbeeld Funda (-landelijk) verschijnt. Groot voordeel is dat u het nieuwste aanbod ontvangt “voor de markt uit”, dit is een stukje exclusiviteit speciaal voor onze eigen klanten.

Maar er is meer… Het Klaver Profiel is ook interessant als u uw object wilt verkopen of gewoon op het hoogte wilt blijven van alles rondom Klaver Makelaardij.

U ontvangt namelijk ook:

  • Stille verkoop panden;
  • Meer toegang tot documenten (NVM-lijst, uitgebreide plattegronden, verdere aanhangige documenten);
  • Uw eigen omgeving met favorieten, gedownloade documenten, aangevraagde brochures etc;
  • Naar wens ook onze maandelijkse Buitengewone Post en/of ons bekende Buitengewoon Klaver Magazine.

Heeft u nog vragen?

Onze “matchmaker” Maartje (wonen) helpt u graag!

Hoe werkt het Klaver Profiel?

Minimaal 6 karakters.


Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.

BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij: een 'lekker' woonmagazine met verrassende en vooral regionale artikelen. Altijd lezenswaardig met voor elk wat wils. Het magazine verschijnt 2 keer per jaar. Bij elke editie wordt u op de hoogte gebracht per e-mail. In deze e-mail kunt u zich opgeven om BUITENGEWOON by Klaver Makelaardij thuis te ontvangen.Op de kaart

Neem contact op