verkochtMolenweg 12
te Middenmeer


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan; een zeer goed onderhouden akkerbouwbedrijf met een royale huiskavel.

Op het ruime erf treft u de Wieringermeerboerderij aan met inpandig woongedeelte en een doorlopende dars met zes vakken. Tevens omvat het erf een kapschuur uit 2004 en een geïsoleerde werktuigenberging waarvan de gevels en het dak in 2003 zijn vernieuwd.

De huiskavel van circa 47 hectare is ontsloten middels een strokenpad en diverse dammen aan de openbare weg. De lichte zavelgrond is voor diverse teelten zeer geschikt en deels AM-vrij verklaard.
De grond kan worden gezien als één van de beste kavels van de polder.

Wegens omstandigheden wordt het bedrijf als geheel, inclusief inventaris, voetstoots aangeboden.

Download de brochure of vraag deze bij ons aan. Tevens kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (plattegronden, energielabel, bestemmingsplan, kadastrale informatie).

WIERINGERMEERBOERDERIJ
Bouwjaar: circa 1934, herbouwd in de jaren ‘50.

Gebruiksoppervlakte woongedeelte: 158,60 m².
Oppervlakte bedrijfsgedeelte (nvo): 828,30 m².

Bouwaard: houten spantwerk, begane grond met betonvloer, 1e verdieping combinatie beton met hout, gemetselde (spouw)muren, houten en betonnen kozijnen, dak met pannen gedekt en deels voorzien van cementplaten op riet.

Indeling woongedeelte: begane grond: entree, hal, trapopgang en doorgang naar slaapkamer met bergkasten en berging. Woonkamer met open keuken met rechte keukenopstellingen (2011) voorzien van wasbak, vaatwasser, gaskookstel, afzuigkap, oven en koelkast. Toegang tot een kelderruimte. Vanuit de keuken tevens toegang tot portaal met meterkast, badkamer met douche en wastafel, bijkeuken met wasmachineaansluiting, wasbak en toilet. Achterentree naar bedrijfsgedeelte en zijentree naar tuin.
1e verdieping: overloop, slaapkamer 1 met bergkast en dakkapel, slaapkamer 2 en 3 beide met bergkast en dakkapel en slaapkamer 4 met bergkast.
2e verdieping: middels een luik in slaapkamer 4 is een bergzoldertje bereikbaar.

Indeling bedrijfsgedeelte: bergruimte/garage met diverse schuif- en loopdeuren, doorlopende dars met 6 vakken ten behoeve van kistenopslag voorzien van (zelfbouw) ventilatoren en openslaande deuren.

Energielabel: definitief label F. Datum registratie 11 augustus 2022. Geldig tot 11 augustus 2032.

Voorzieningen: gas, water, elektra, IBA-septictank en glasvezel. Bijkeuken, douche en toilet voorzien van vloerverwarming.

Tuin: ruime voor- en zijtuin met terras en boomgaard.

KAPSCHUUR
Bouwjaar: circa 2004.

Afmetingen (bvo): circa 15 x 14 m = 210 m².
Goothoogte: circa 3,90 m¹.
Nokhoogte: circa 5,65 m¹.

Bouwaard: industriële bouw, onverharde vloer, stalen spanten met houten gordingen, gevels voorzien van damwandprofielplaten en dak voorzien van cementplaten met lichtplaten.

Indeling: open ruimte. Toegang middels open gevel.

WERKTUIGENBERGING
Bouwjaar: circa 1978.

Afmetingen (bvo): circa 27 x 11 m = 297 m².
Goothoogte: circa 4,00 m¹.
Nokhoogte: circa 6,00 m¹.

Bouwaard: industriële bouw, betonvloer met stalen spanten en houten gordingen. Dak en gevels zijn voorzien van sandwichpanelen (2003).

Indeling: open ruimte. Toegang middels schuifdeuren in kopse kant en in zijgevel.

Bijzonderheden: coating sandwichpanelen laat op enkele plekken los.

CULTUURGROND
Oppervlakte: circa 47 ha. 22 a. 80 ca.

Kadastraal bekend: gemeente Wieringermeer, sectie B, nummers 35 en 330.

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 2 en 5 (bron: bodemkaart Nederland).

Verkaveling: rechthoekige kavel met centraal gelegen ontsluitingspad.

Afslibbaarheid: 18 % (bron: bemestingswijzer Eurofins, datum monstername 20 augustus 2019).

Organische stof: 2,2 % (bron: bemestingswijzer Eurofins, datum monstername 20 augustus 2019).

AM-vrijverklaring: aanwezig. Linkerzijde (links van Molenweg 12) afgifte 23 maart 2020, 2 april 2021 en 25 maart 2022. Gedeelte rechterzijde (rechts van Molenweg 12) afgifte 2 april 2021 (bron: NAK).

Teeltplan: 2017 t/m heden afwisseling met pootaardappelen, tarwe (50%), suikerbieten en bloembollen (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels erf en drie dammen naar de openbare weg, te weten Molenweg. Kavelpad aanwezig bestaande uit twee betonstroken met een lengte van circa 450 m¹.

Ontwatering: drainage om de circa 22 m¹ aangelegd omstreeks 1980. Percelen liggen op afschot naar links en rechts.

Lasten: reguliere lasten.

ERFVERHARDING EN OVERIGE
Middels een brede inrit is het bedrijf ontsloten naar de openbare weg.

Circa. 1.500 m² erfverharding middels beton en asfalt. Tevens gedeelte voorzien van gravelverharding.

2.400 liter brandstoftank met pomp (2010) aanwezig aan de achterzijde van de werktuigenberging.

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan: agrarisch, bouwvlak, gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone - laagvlieggebied, gebiedsaanduiding vrijwaringszone - radar. Bestemmingsplan Buitengebied 2009, vastgesteld d.d. 17 oktober 2011 door de raad van de gemeente Wieringermeer. Datum van raadplegen 17 augustus 2022 (bron: website Ruimtelijke Plannen).
- er is een berekende geurbelasting van 5,5 Odeur van toepassing.
- er is een hogere geluidsbelasting op het object vergund in relatie tot Molenweg 9 te Middenmeer.

Provinciaal inpassingsplan: gebiedsaanduiding wetgevingszone - wijzigingsgebied 1, leiding - hoogspanning, waarde - archeologie. Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland - herstelbesluit II, vastgesteld d.d. 20 juli 2017 door Provincie Noord-Holland. Datum van raadplegen 17 augustus 2022.

Omgevingsverordening NH2020: grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord - Landelijk gebied, peilbesluit. Datum van raadplegen 17 augustus 2022.

Zakelijke rechten: niet bekend. Op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht is er een gedoogplicht opgelegd inhoudende het op het perceel/de percelen gedogen van de aanleg en instandhouding van de 150kV-hoogspanningsleiding. Betreft percelen gemeente Wieringermeer, sectie B, nummers 35 en 330 (bron: Hyp4 dl 75679 nr 00149). Klic kaart opvraagbaar.

Erfdienstbaarheden: niet bekend.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland. Datum van raadplegen 17 augustus 2022.
- verkoop onder gestanddoening pachtovereenkomst bloembollenteelt op circa 6 hectare, seizoen 2022-2023.
- 585 ledenleveringsbewijzen (LLB’s) inbegrepen. Overname middels Cosun.
- inzake een inspectieput behorende bij een 150kV-leiding ontvangt de huidige eigenaar een jaarlijkse vergoeding van circa € 600,-.
- kettingbeding/kwalitatieve verplichting slootonderhoud (bron: Hyp4 dl 9079 nr 33 reeks Alkmaar).
- bij verkoop zal er een kwalitatieve verplichting en/of ketting-/boetebeding worden gevestigd op de te verkopen onroerende zaken waarbij verkoop aan of gebruik door een nader te omschrijven persoon-/instelling of zijn echtgenote/partner of rechtsopvolgers of bloedverwanten in de eerste en tweede lijn niet is toegestaan.
- overdracht in de staat waarin het zich alsdan bevindt: voetstoots inclusief volledige inventaris.

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Molenweg 12, Middenmeer - Foto 1Molenweg 12, Middenmeer - Foto 2Molenweg 12, Middenmeer - Foto 3Molenweg 12, Middenmeer - Foto 4Molenweg 12, Middenmeer - Foto 5Molenweg 12, Middenmeer - Foto 6Molenweg 12, Middenmeer - Foto 7Molenweg 12, Middenmeer - Foto 8Molenweg 12, Middenmeer - Foto 9Molenweg 12, Middenmeer - Foto 10Molenweg 12, Middenmeer - Foto 11Molenweg 12, Middenmeer - Foto 12Molenweg 12, Middenmeer - Foto 13

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed