verkochtLiederik 8
te Wervershoof


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt u namens opdrachtgever een moderne bloembollenkwekerij en broeierij aan bestaande uit een agrarisch erf met vrijstaande bedrijfswoning, schuur met koel-/warmtecellen, schuurkassen en ruim 2,7 hectare cultuurgrond te Wervershoof.
Het bedrijf is in 2008 volledig nieuw gebouwd en biedt zowel kansen voor een opschalende bollenkweker of kweker/broeier als ook de mogelijkheid tot een tweede bedrijfslocatie.

Tevens zijn er mogelijkheden om de schuurkas nog deels te vergoten.

Ook biedt het bedrijf dankzij de flinke schuurruimte met koelcapaciteit ruimte voor andere teelten.

Eventueel kunnen afspraken worden gemaakt dat de levering van de woning een aantal jaren later plaatsvindt.

Vraagprijs € 1.350.000,- k.k.

BEDRIJFSWONING

Bouwjaar: 2008.

Afmetingen: inhoud ca. 709m³, goothoogte: 2,86m, nokhoogte: 5,92 en 7,92m.
ondergrond bij woning; ca. 5.000m².

Bouwaard: onderheid, vloeren v.v. beton, vloer vliering v.v. hout, geïsoleerde spouwmuren, tentdak met geëmailleerde pannen. De woning is in 2014 opnieuw geschilderd.

Indeling
Begane grond: entree, hal v.v. toilet en trapopgang, open keuken v.v. inductie kookplaat en diverse inbouwapparatuur, woonkamer met openslaande deuren, open haard, badkamer v.v. jacuzzi, douche, toilet en dubbele wastafel, slaapkamer, kantoor, bijkeuken.
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer v.v. douche, wastafel, toilet, CV-ruimte.
2e verdieping: vliering middels vlizotrap.

Isolatie: gevels, dak, dubbele beglazing.

Energielabel: voorlopig label; A.

Voorzieningen: ventilatiesysteem, begane grond, badkamer 1e verdieping v.v. vloerverwarming, CV (Intergas combi kompakt HRE 36/30, 2008), warmtepompboiler, knikarmscherm t.b.v. terras.

SCHUUR

Bouwjaar: 2008.

Afmetingen: 25,9 x 40,9m = 1.059,3m², goothoogte: 6,5m.

Bouwaard: Venlo type, onderheid, vloer v.v. beton, stalen spanten, tralieliggers, gevels v.v. sandwichpanelen met PIR isolatie, dak v.v. sandwichpanelen.

Indeling: 3 koel-/warmtecellen (ca. 378m², -5 t/m 40 ºC, koudemiddel R507A) v.v. verdampers en heaters, kantine met inbouwkeuken voor 24 - 30 personen, 2 toiletten en wastrog, nadroogruimte v.v. heaters met ventilatoren en dakbeluchting, handbediende Sercom-klimaatcomputer, koelinstallatie met 2 frequentiegeregelde compressoren, automatische overheaddeur.

Isolatie: gevel- en dakisolatie, geïsoleerde cellen.

Voorzieningen: water, elektra.

SCHUURKAS I

Bouwjaar: 2008.

Afmetingen: ca. 1.536m², goothoogte: 6,5m.

Bouwaard: Venlo type, onderheid, vloer v.v. beton, stalen spanten, tralieliggers, gevels v.v. polycarbonaatplaten, tussengevel v.v. glad, kasdek.

Indeling: droogruimte (capaciteit: 140 kisten per etmaal), ketelhuis (BKC, 1989, 1,5mln Kcal/h.) met nieuwe NOX-brander (2008, 4 groepen), stookkast t.b.v. warmwatervoorziening, vlampijpen in 2014 vernieuwd, automatische overheaddeur.

Voorzieningen: heaters, ventilatoren, schermdoek, beluchting (2 halfruits, om-en-om), warmwaterboiler.

SCHUURKAS II

Bouwjaar: 2008.

Afmetingen: ca. 1.792m².

Bouwaard: Venlo type, onderheid, vloer v.v. beton, stalen spanten, tralieliggers, gevels v.v. polycarbonaatplaten, tussengevel v.v. glad, kasdek.

Indeling: broeikas, tegelpaden (60 x 60cm.), automatische overheaddeur.

Voorzieningen: schermdoek, beluchting (2 halfruits, om-en-om), verwarming.

Op basis van broei op roltafels bedraagt de capaciteit ca. 5,4 mln stelen. Bij containerteelt kan dit worden uitgebreid tot ca. 6,8 mln stelen (op basis van 1 laag).

ERFVERHARDING, OVERIGE

- opritten v.v. automatische poort met afstandsbediening.
- tuin v.v. drainage.
- ca. 2.000m² betonverharding aanwezig.
- het bedrijfserf is groot ca. 6.800m².

CULTUURGROND

Oppervlakte: circa 2ha. 71a. 23ca.

Grondsoort: kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel (bron: bodemkaart van Nederland).

Afslibbaarheid: 45%.

Organische stof: 7 - 8%.

Kwaliteit: gebruikelijke kwaliteit voor de regio.

Teeltplan: groenten (2009 t/m 2014), broccoli (2015, 2016, 2018), grasland (2017), datum van raadpleging 23 april 2019 (bron: website Boer & Bunder).

Ontsluiting: middels erf naar de openbare weg, te weten Liederik.

Verkaveling: goed.

Drainage: aanwezig, op polderpeil, om de 8-12 meter.

Lasten:
- ruilverkavelingslasten, ca. € 218,97/ha. per jaar, eindjaar 2022;
- reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met bouwvlak (artikel 3), waarde – archeologie 3 (artikel 48), functieaanduiding; specifieke vorm van agrarisch - bedrijfskavel agrarisch grondgebonden bedrijf, gebiedsaanduiding; vrijwaringszone - recht van afpaling (artikel 57.12) en vrijwaringszone – weg (artikel 57.13). Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld door de raad gemeente Medemblik d.d. 22 februari 2018 (bron: Ruimtelijke Plannen), datum van raadpleging 23 april 2019.

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, herstructureringsgebied windenergie op land, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, suggestiestrook, oude zeekleilandschap, gebied voor grootschalige landbouw.

Provinciale Ruimtelijke Verordening : Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 23 april 2018; grondgebied provincie Noord-Holland, herstructureringsgebied wind op land en kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, datum van raadpleging 23 april 2019.

Milieuwetgeving: Activiteitenbesluit.

Technische aansluitingen: gas (100m³), water, elektra (3x 400A.), riolering via IBA, schotel, septictank.

Zakelijke rechten:
- opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel Wervershoof, sectie P, nummer 608 t.b.v. Liander Infra N.V.
- recht van opstal op perceel Wervershoof, sectie P, nummer 609 t.b.v. Liander Infra N.V.

Erfdienstbaarheden: Het kooirecht (1.318m. uit het hart van de eendenkooi), dat is het zakelijk recht tot het vangen van vogels, in het bijzonder eenden, met behulp van een daartoe ingericht toestel, op het perceel Wervershoof P 16, belanghebbende mevrouw B. Mensink, Zwaagdijk 16 te Zwaagdijk.

Bijzonderheden:
- ruilverkavelingslasten: € 852,24, eindjaar 2022.
- vergunning voor de vergroting van kas 2 met 896m² is aanwezig. Bij eventuele containerteelt kan de broeicapaciteit dan worden uitgebreid tot 11 à 12 mln stelen.
- sonderingsrapport aanwezig.
- als bij de ketel een condensor zou worden geplaatst, kan ook onder 65 graden worden gestookt.

Vraagprijs: € 1.350.000,- k.k.

Aanvaarding: in overleg.

Liederik 8, Wervershoof - Foto 1Liederik 8, Wervershoof - Foto 2Liederik 8, Wervershoof - Foto 3Liederik 8, Wervershoof - Foto 4Liederik 8, Wervershoof - Foto 5Liederik 8, Wervershoof - Foto 6Liederik 8, Wervershoof - Foto 7Liederik 8, Wervershoof - Foto 8Liederik 8, Wervershoof - Foto 9Liederik 8, Wervershoof - Foto 10Liederik 8, Wervershoof - Foto 11Liederik 8, Wervershoof - Foto 12Liederik 8, Wervershoof - Foto 13Liederik 8, Wervershoof - Foto 14Liederik 8, Wervershoof - Foto 15Liederik 8, Wervershoof - Foto 16Liederik 8, Wervershoof - Foto 17Liederik 8, Wervershoof - Foto 18Liederik 8, Wervershoof - Foto 19Liederik 8, Wervershoof - Foto 20Liederik 8, Wervershoof - Foto 21

Neem contact op