verkochtVeenakkers 25
te Wervershoof


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan; een agrarisch bestemd object op 5.45.90 hectare. Op het perceel is een schuur aanwezig van circa 347 m² en is de cultuurgrond grotendeels in gebruik voor pioenenteelt. Het geheel is goed ontsloten middels een brede verharde dam.

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot uitbreiding van het bouwvlak naar 2 hectare (ondersteunend glas). Vergroting naar 4 hectare is mogelijk wanneer een koper een agrarisch bouwvlak inlevert. Relevante informatie van de gemeente kunt u bij ons opvragen. Daarnaast dient een koper voor eigen risico zaken te beoordelen in het kader van de verder te volgen procedure en relevante kosten.

Bij nieuwbouw kan het object onder gestelde voorwaarden worden aangesloten op een aardwarmtenetwerk.

Bekijk online de uitgebreide brochure of vraag deze aan via ons kantoor voor meer informatie.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: Agrarisch, bouwvlak, waarde-archeologie 3 met functieaanduidingen bedrijfswoning uitgesloten en specifieke vorm van agrarisch-bedrijfskavel agrarisch grondgebonden bedrijf. Bestemmingsplan Medemblik Buitengebied, onherroepelijk vastgesteld d.d. 22 februari 2018 door de raad van de gemeente Medemblik. Datum van raadplegen 16 februari 2023. (bron: website Ruimtelijke Plannen)

Omgevingsverordening NH2020: Vastgesteld d.d. 1 januari 2023; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, datacenters uitgesloten, landelijk gebied, Noord-Holland Noord-landelijk gebied, ontgrondingen, peilbesluit, grondbewerkingen voor permanente bollenteelt uitgesloten, regionale verdringingsreeks regio IJsselmeergebied. Datum van raadplegen 1 mei 2023.

Kadastrale gegevens: Gemeente Wervershoof, sectie O, nummer 1561.

Erfdienstbaarheden: Ten laste van kadastraal perceel gemeente Wervershoof, sectie O, nummer 1561 en ten behoeve van een belaste kabel- en leidingstrook om te komen en te gaan naar de openbare weg. (bron: akte hyp4 deel 83423 nr 107)

Opstalrecht: Nutsvoorzieningen behorende bij elektravoorzieningen, gerechtigde; Liander N.V.. Klic kaart opvraagbaar.

Technische aansluitingen: Gas, water en elektra 3 x 63A. De stroomaansluiting zit onder station Wervershoof op veld 146, dit veld heeft een 100% transportbeperking voor leveren en terugleveren vanaf 24 december 2020 tot en met 30 juni 2025. Er kan niet worden afgenomen en worden teruggeleverd tot en met 30 juni 2025 (bron: contactpersoon Liander N.V.). Glasvezelkabel aanwezig, maar nog niet aangesloten.

Bijzonderheden:
- Uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland. Datum van raadplegen 16 februari 2023. (bron: website RVO)
- Jachtrecht verhuurd aan derden.
- Nabij de kruising is een perceel van 300 m² gelegen, kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie O, nummer 1560. Dit perceel is eigendom van derden en wordt niet te koop aangeboden. Verkoper van de overige gronden mag het onderhouden. Bestaande dam bij het perceel wordt verwijderd.

Lasten: Reguliere lasten van toepassing.

Vraagprijs: Op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: In overleg.


Op de kaart

Veenakkers 25, Wervershoof - Foto 1Veenakkers 25, Wervershoof - Foto 2Veenakkers 25, Wervershoof - Foto 3Veenakkers 25, Wervershoof - Foto 4Veenakkers 25, Wervershoof - Foto 5Veenakkers 25, Wervershoof - Foto 6Veenakkers 25, Wervershoof - Foto 7

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed