verkochtMensonidesweg 10
te Hensbroek


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een bedrijfslocatie aan in het buitengebied van Hensbroek.
Op het perceel van 2.145m² staat een loods van circa 250m² bruto vloeroppervlakte (bvo) met buitenterrein.

LOODS

Bouwjaar: circa 1995.

Afmetingen: totaal circa 10 x 25m = 250m² bvo. Onderverdeeld in een ruimte van 10 x 10m en 10 x 15m. Goothoogte is circa 4m en nokhoogte circa 5,5m.

Bouwaard: industriële bouw, fundering op poeren met betonnen begane grondvloer en houten verdiepingsvloer, stalen spanten met houten gordingen en de gevels zijn met stenen borstwering en damwandprofielplaten. Het dak is voorzien van stalen profielplaten.

Indeling:
- voorste ruimte met elektrische overheaddeur van 4 x 4m. Middels een trapopgang is de zolderruimte bereikbaar van 4 x 10m met toilet.
- achterste ruimte met elektrische schuifdeur van 3,66 x 4m met afstandsbediening.

Isolatie: gevel- en dakisolatie door middel van dupanelplaten.

Voorzieningen: water, elektra, krachtstroom en verlichting.

ERFVERHARDING, OVERIGE

Totaal circa 250m² stelconplaten en 250m² asfalt. Tevens is het terrein afgesloten met een stalen hekwerk met elektrische poort met afstandsbediening.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: bedrijf, agrarisch, waarde – archeologie 5, bedrijfswoning uitgesloten, specifieke vorm van bedrijf – inpandige opslag, vrijwaringszone - straalpad. Bestemmingsplan Mensonidesweg 10 te Hensbroek, vastgesteld d.d. 26 januari 2016 door de raad van de gemeente Koggenland, datum van raadpleging 24 december 2019 (bron: Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, oude zeekleilandschap, BBG, gebied voor grootschalige landbouw, weidevogelleefgebied en stiltegebied, datum van raadpleging 24 december 2019.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 3 september 2019; grondgebied provincie Noord-Holland, weidevogelleefgebied, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, datum van raadpleging 24 december 2019.

Milieuwetgeving: niet van toepassing. Voormalig Activiteitenbesluit Landbouw ingetrokken d.d. 11 oktober 2017 (bron: Omgevingsdienst Noord-Holland Noord).

Erfdienstbaarheden: niet bekend.

Zakelijke rechten: niet aanwezig.

Bijzonderheden: alleen inpandige opslag mogelijk (bron: bestemmingsplan en gemeente Koggenland).

Vraagprijs: € 150.000,- kosten koper (btw onbelast).

Aanvaarding: in overleg.

Mensonidesweg 10, Hensbroek - Foto 1Mensonidesweg 10, Hensbroek - Foto 2Mensonidesweg 10, Hensbroek - Foto 3Mensonidesweg 10, Hensbroek - Foto 4Mensonidesweg 10, Hensbroek - Foto 5Mensonidesweg 10, Hensbroek - Foto 6Mensonidesweg 10, Hensbroek - Foto 7

Neem contact op