verkochtLotweg
te Anna Paulowna


VERKOOP BIJ INSCHRIJVING - 4 kavels, totaal ruim 30 hectare cultuurgrond
Sluitingsdatum 1 oktober 2020 om 12.00 uur. 

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt totaal 30ha. 24a. 88ca. cultuurgrond te koop aan in de Oostpolder.

Inschrijven kan per kavel of in combinatie van meerdere kavels.

Download de brochure voor meer informatie en vraag de aanvullende stukken aan via onze site.

KAVEL 1 (tegenover Lotweg 32)

Oppervlakte: 8ha. 64a. 35ca.

Kadastraal bekend: Anna Paulowna, sectie M, nummers 809, 810, 1445

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 en klein gedeelte kalkrijke drechtvaaggronden; zavel, profielverloop 1 (bron: bodemkaart site NVM Geografisch Informatie).

Afslibbaarheid: 16,6 %
Organische stof: 2,6 %
(bron: bemestingswijzer (op gedeelte van de kavel) Blgg Agroxpertus d.d. 24 februari 2014).

Kwaliteit: goed.
Aardappelmonster (200 knollen) vrij van Meloidogyne chitwoodi/fallax (bron: NAK rapportage pootaardappelen d.d. 12 december 2019) en AM-vrijverklaring (bron: afgifte NAK d.d. 28 februari 2020).

Teeltplan:
2015 tarwe
2016 pootaardappelen
2017 tarwe
2018 tulpen
2019 pootaardappelen
2020 wintertarwe
datum van raadpleging 20 juli 2020 (bron: website Boer&Bunder en opdrachtgever).

Ontsluiting: middels 2 dammen naar de openbare weg.

Verkaveling: goed. In 2019 is de sloot tussen kavel 1 en 2 op breedte en diepte gebracht en in achterste dam nieuwe duiker met overstortschot geplaatst. Eigen peilbeheer toepasbaar.

Ontwatering: gedraineerd, om de 10 meter in 2014 (kettinggraver).

KAVEL 2 (tegenover Lotweg 30)

Oppervlakte: 8ha. 88a. 30ca.

Kadastraal bekend: Anna Paulowna, sectie M, nummers 116, 117

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5, gedeelte kalkrijke drechtvaaggronden; zavel, profielverloop 1 (bron: bodemkaart site NVM Geografisch Informatie).

Afslibbaarheid: 25,4 %
Organische stof: 3,0 %
(bron: bemestingswijzer Eurofins, d.d. 22 maart 2018).

Kwaliteit: goed.
Aardappelmonsters (per monster 200 knollen) vrij van Meloidogyne chitwoodi/fallax (bron: NAK rapportage pootaardappelen d.d. 8 november 2017) en AM-vrijverklaring (bron: afgifte NAK d.d. 3 januari 2018).

Teeltplan:
2015 tarwe
2016 bieten
2017 pootaardappelen
2018 tarwe
2019 tulpen
2020 pootaardappelen/leidingtracé kruiden en groenbemester
datum van raadpleging 20 juli 2020 (bron: website Boer&Bunder en opdrachtgever).

Ontsluiting: middels 2 dammen naar de openbare weg.

Verkaveling: goed. In 2019 is de sloot tussen kavel 1 en 2 op breedte en diepte gebracht en in achterste dam nieuwe duiker met overstortschot geplaatst. Eigen peilbeheer toepasbaar.

Ontwatering: het hele perceel wordt na oogst pootaardappelen in 2020 opnieuw gedraineerd met kettinggraver, om de 10 meter.

Hoogspanningsleiding:
- opstalrecht nutsvoorzieningen gevestigd op kadastrale percelen Anna Paulowna, sectie M, nummers 116 en 117, gerechtigde TenneT TSO B.V. omtrent een ondergronds tracé Anna Paulowna-Middenmeer met hoogspanningsleiding (150kV) (bron: akte hyp4 72399/69). Klic kaart opvraagbaar. In 2019 is het tracé aangelegd. De ondergrond is in de herfst terug geplaatst en de teeltlaag in voorjaar 2020. De maximale toegestane asdruk van voertuigen bedraagt 20 ton.
- inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland-herstelbesluit II, vastgesteld d.d. 20 juli 2017.

KAVEL 3 (achter Lotweg 17)

Oppervlakte: 4ha. 93a. 95ca. (inclusief ontsluitingspad)

Kadastraal bekend: Anna Paulowna, sectie M, nummer 1825

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 (bron: bodemkaart site NVM Geografisch Informatie).

Afslibbaarheid: 22,5 %
Organische stof: 2,0 %
(bron: bemestingswijzer Eurofins, d.d. 22 maart 2018).

Kwaliteit: goed.
Aardappelmonsters (200 knollen per monster) vrij van Meloidogyne chitwoodi/fallax (bron: NAK rapportage pootaardappelen d.d. 15 november 2018) en AM-vrijverklaring (bron: afgifte NAK d.d. 7 februari 2019).

Teeltplan:
2015 pootaardappelen
2016 tarwe
2017 tulpen
2018 pootaardappelen
2019 tarwe
2020 uien
datum van raadpleging 20 juli 2020 (bron: website Boer&Bunder en opdrachtgever).

Ontsluiting: voor levering wordt de uitrit (eerste 54 meter vanaf de weg) verhard door middel van 20 betonplaten (elk 320cm x 270cm x 17cm) met daaronder steenkorrel en zand.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: gedraineerd, om de 15 meter in 2009 (kokosdrainage met kettinggraver).

Grondwaterregulatie: 1,20 meter – maaiveld.

KAVEL 4 (achter Lotweg 13)

Oppervlakte: 7ha. 78a. 28ca. (inclusief ontsluitingspad)

Kadastraal bekend: Anna Paulowna, sectie M, nummers 649, 650, 652, 653, 1407

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 en klein gedeelte kalkrijke drechtvaaggronden; zavel, profielverloop 1 (bron: bodemkaart site NVM Geografisch Informatie).

Afslibbaarheid: 32,8 %
Organische stof: 2,5 %
(bron: bemestingswijzer Eurofins, d.d. 22 maart 2018).

Kwaliteit: goed.
AM-vrijverklaring (bron: afgifte NAK d.d. 13 februari 2019).

Teeltplan:
2015 pootaardappelen
2016 tarwe
2017 uien
2018 pootaardappelen
2019 tarwe
2020 tulpen en gras
datum van raadpleging 20 juli 2020 (bron: website Boer&Bunder en opdrachtgever).

Ontsluiting: middels 2 dammen en een pad met verharding naar de openbare weg.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: gedraineerd, om de 20 meter in 2014.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarische doeleinden I, archeologisch waardevol gebied III. Bestemmingsplan Buitengebied 2006, vastgesteld d.d. 19 januari 2009 door de raad van de gemeente Anna Paulowna en goedgekeurd door de provincie d.d. 11 augustus 2009, datum van raadpleging 17 juni 2020 (bron: site   gemeente Hollands Kroon).
Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; grondgebied Provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, aandijkingenlandschap, gebied voor grootschalige landbouw. Kavel 1, 2 en 3 tevens arcering aardkundig waardevol gebied. Datum van raadpleging 17 juni 2020.

Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 19 januari 2019; grondgebied Provincie Noord-Holland, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie. Kavel 1, 2 en 3 tevens arcering aardkundig waardevol gebied. Datum van raadpleging 17 juni 2020.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Lasten: reguliere lasten.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van tijdelijk grasland, datum van raadpleging 22 juni 2020 (bron: website RvO).
- jachtrecht verhuurd aan Jachtcombinatie Oostpolder.
Aanvaarding:
- alle kavels worden ingezaaid met gele mosterd of bladrammenas en niet geploegd opgeleverd.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).
Netto oppervlakten percelen n.a.v. website Boer&Bunder:
Kavel 1: 8ha. 46a. 25ca., afgerond circa 8,46 rechten
Kavel 2: 8ha. 60a. 62ca., afgerond circa 8,61 rechten
Kavel 3: 4ha. 52a. 57ca., afgerond circa 4,53 rechten
Kavel 4: 7ha. 54a. 58ca., afgerond circa 7,54 rechten
Totaal aantal circa 29,15 betalingsrechten

Eventuele bezichtiging is mogelijk op afspraak.


Meer informatie

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend meer informatie aan te vragen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.Lotweg, Anna Paulowna - Foto 1Lotweg, Anna Paulowna - Foto 2Lotweg, Anna Paulowna - Foto 3Lotweg, Anna Paulowna - Foto 4Lotweg, Anna Paulowna - Foto 5Lotweg, Anna Paulowna - Foto 6Lotweg, Anna Paulowna - Foto 7Lotweg, Anna Paulowna - Foto 8Lotweg, Anna Paulowna - Foto 9Lotweg, Anna Paulowna - Foto 10Lotweg, Anna Paulowna - Foto 11Lotweg, Anna Paulowna - Foto 12

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.