verkochtZaandammerweg
te Assendelft


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan totaal ruim 10,3 hectare grasland gelegen aan de Zaandammerweg te Assendelft. Eén perceel is circa 7,3 hectare groot en één perceel is ruim 3 hectare groot. Gesplitste verkoop van de percelen is een mogelijkheid.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 7ha. 31a. 40ca. en 3ha. 02. 60ha., totaal 10 ha. 34a. 00ca. (inclusief sloot(kanten)).

Kadastraal bekend: gemeente Assendelft, sectie P, nummer 293, 294 en 736 (verderop gelegen).

Grondsoort: koopveengronden op veenmosveen (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: niet bekend.

Organische stof: niet bekend.

Teeltplan: grasland 2015 t/m 2021 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels overpaden met houten bruggen naar openbare weg, te weten Zaandammerweg. 

Verkaveling: redelijk.

Ontwatering: greppelland, natuurlijke afwatering.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden, water, waarde-archeologie 2, waarde-ecologie, waterstaat-waterkering, gebiedsaanduidingen luchtvaartverkeerzone 1 en luchtvaartverkeerzone 2. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Assendelft, vastgesteld d.d. 5 september 2013 door de raad van de gemeente Zaanstad, datum van raadpleging 21 oktober 2021 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bijzonder provinciaal landschap, Assendelft en omgeving, herstructureringsgebied windturbines binnen de MRA, landelijk gebied, MRA – Landelijk gebied, LIB 5 zone Schiphol en peilbesluit. Datum van raadpleging 21 oktober 2021.

Erfdienstbaarheden:
- een erfdienstbaarheid van weg ten laste van perceel gemeente Assendelft, sectie P, nummer 291 en ten gunste van het aangeboden perceel gemeente Assendelft, sectie P, nummer 293 (en perceel 292).
- een erfdienstbaarheid van weg ten laste van perceel gemeente Assendelft, sectie P, nummer 295 en ten gunste van het aangeboden perceel gemeente Assendelft, sectie P, nummer 294.
- een erfdienstbaarheid van weg ten laste van perceel gemeente Assendelft, sectie P, nummer 737 en ten gunste van het aangeboden perceel gemeente Assendelft, sectie P, nummer 736.

Zakelijke rechten: niet bekend.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- ontsluiting krachtens erfdienstbaarheden, geen eigen uitweg.
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 21 oktober 2021 (bron: website Boer&Bunder).
- kadastrale oppervlakten is inclusief enkele in de percelen liggende sloten.
- jachtrecht verhuurd aan derden.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Zaandammerweg, Assendelft - Foto 1Zaandammerweg, Assendelft - Foto 2Zaandammerweg, Assendelft - Foto 3Zaandammerweg, Assendelft - Foto 4Zaandammerweg, Assendelft - Foto 5Zaandammerweg, Assendelft - Foto 6Zaandammerweg, Assendelft - Foto 7

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed