vraagprijs op aanvraagBobeldijk
te Berkhout


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt ruim 8,5 hectare grasland aan gelegen achter Bobeldijk 1c te Berkhout.

GRASLAND

Oppervlakte: circa 8ha. 78a. 75a. (inclusief ontsluitingspad)

Kadastraal bekend: Wester-Koggenland, sectie AA, nummers 351 en 352 (gedeeltelijk).

Grondsoort: koopveengronden op (meestal niet-gerijpte) zavel of klei, beginnend ondieper dan 1,20m (bron: bodemkaart website NVM Geografische Informatie).

Afslibbaarheid: niet bekend.
Organische stof: niet bekend.

Teeltplan: 2009 t/m 2019 grasland 2020 grasland en bloembollen (bron: website Boer&Bunder/eigenaar).

Ontsluiting: middels aan te leggen ontsluitingspad (circa 7m breed) naar de openbare weg.

Verkaveling: goed. Strook betonplaten aanwezig op het perceel. De betonplaten kunnen worden gebruikt bij de aanleg van het ontsluitingspad.

Ontwatering: gedraineerd om de 12m, aangelegd in 1985. En deels tussendrainage om de 6m, aangelegd in 2019.

Grondwaterregulatie: 1,20m – maaiveld.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch, bouwvlak en waarde–archeologie 5. Bestemmingsplan Landelijk Gebied, vastgesteld d.d. 27 juli 2013 door de raad van de gemeente Koggenland, datum van raadpleging 23 juni 2020 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; Grondgebied Provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, oude zeekleilandschap, weidevogelleefgebied, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 23 juni 2020.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 3 september 2019; grondgebied Provincie Noord-Holland, weidevogelleefgebied, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, datum van raadpleging 23 juni 2020.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: opstalrecht nutsvoorzieningen gevestigd op perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AA, nummer 352 gedeeltelijk, gerechtigde N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland omtrent een watertransportleiding (bron: akte hyp4 61586/146). Klic kaart opvraagbaar.
Publiekrechtelijke beperking: belemmeringenwet privaatrecht m.b.t. watertransportleiding op perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AA, nummer 352 gedeeltelijk (bron: akte hyp4 59585/191).

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 2 juli 2020 (bron: website RvO).
- perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AA, nummer 352 gedeeltelijk dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- aanleg ontsluitingspad is voor rekening en risico van koper. Verkoper maakt strook vooraf geheel bomenvrij en plaatst een erfafscheiding op de nieuwe kadastrale grens. 
- talud sloot westzijde wordt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beschoeid. 
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- koper kan geen rechten ontlenen aan het bouwvlak.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar. 

Aanvaarding: in overleg.


Brochure aanvragen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend de brochure te downloaden of per post te ontvangen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het aanvragen, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).De brochure

Elk object in het aanbod van Klaver Agrarisch Vastgoed beschikt over een kleurrijke complete brochure met prachtige foto’s en details van het object.

Deze brochure geeft u slechts een impressie. Om een juist beeld te vormen adviseren wij u contact met ons op te nemen voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een afspraak te maken voor bezichtiging. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen of om een ander tijdstip af te spreken.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).Op de kaart

Bobeldijk, Berkhout - Foto 1Bobeldijk, Berkhout - Foto 2Bobeldijk, Berkhout - Foto 3Bobeldijk, Berkhout - Foto 4Bobeldijk, Berkhout - Foto 5Bobeldijk, Berkhout - Foto 6Bobeldijk, Berkhout - Foto 7

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.