verkochtKlompemaeckerspad
te Berkhout


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een perceel grasland aan van 9.600m2 te Berkhout.

OBJECT INFORMATIE
Oppervlakte: 9.600m²

Kadastraal bekend: gemeente Wester-Koggenland, sectie AC, nummer 294

Grondsoort: klei en moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei- kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland)

Teeltplan: 2012 t/m 2022 grasland (bron: website Boer&Bunder)

Ontsluiting: middels een dam aan een fietspad (tevens in gebruik voor landbouwverkeer) naar de openbare weg, te weten Oosteinde

Ontwatering: onbekend

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan:
- agrarisch, waarde-archeologie 5. Bestemmingsplan Landelijk Gebied, vastgesteld d.d. 27 juli 2013;
- waarde-archeologie 5. Reparatieplan landelijk gebied 2017, vastgesteld d.d. 14 mei 2018;
Beide vastgesteld door de raad van de gemeente Koggenland. Datum van raadplegen 11 mei 2022. (bron: website Ruimtelijke Plannen)

Omgevingsverordening NH2020: grondgebied provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord-Landelijk gebied, terreinen binnen de vastgestelde kritische afstand van Natura2000 (Markermeer), peilbesluit

Erfdienstbaarheden: niet bekend

Opstalrecht: gevestigd m.b.t. waterleiding, gerechtigde; N.V. PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland. Klic kaart opvraagbaar.

Technische aansluitingen: niet bekend

Bijzonderheden:
- uit de perceelregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland. Datum van raadplegen 11 mei 2022. (bron: website RVO)
- verkoper heeft het perceel op 16 november 2014 in eigendom verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van artikel 15.1.q. Koper neemt de verplichting op zich dat het perceel tot 16 oktober 2024 bedrijfsmatig als cultuurgrond wordt gebruikt welke bepaling als kettingbeding bij de koop wordt opgenomen.
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- als nabetaling wordt een regeling opgelegd gedurende de eerste 20 jaar na juridische levering waarbij de verkoper het recht heeft op 50% van de (meer)waarde boven de op dat moment geldende agrarische marktwaarde (met als minimum huidige koopprijs). Dit recht wordt in een kettingbeding vastgelegd.

Lasten: reguliere lasten

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar

Aanvaarding: in overleg

Download de brochure of vraag deze aan via ons kantoor. Middels een Klaver Profiel kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (zoals bestemmingsplan, Boer & Bunder en kadastrale kaart).


Op de kaart

Klompemaeckerspad, Berkhout - Foto 1Klompemaeckerspad, Berkhout - Foto 2Klompemaeckerspad, Berkhout - Foto 3Klompemaeckerspad, Berkhout - Foto 4Klompemaeckerspad, Berkhout - Foto 5Klompemaeckerspad, Berkhout - Foto 6

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed