verkochtOoster Boekelweg
te De Weere


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt circa 2 hectare cultuurgrond aan te De Weere.

OBJECT INFORMATIE
Oppervlakte: 1 ha. 95 a. 40 ca.

Kadastraal bekend: gemeente Opmeer, sectie W, nummers 445, 1038 en 768

Grondsoort: kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland)

Afslibbaarheid: circa 21%
Organische stof: circa 5,7% (bron: bemestingsonderzoek Eurofins, monstername d.d. 6 september 2021)

Teeltplan: 2017 aardappelen, 2018 t/m 2021 grasland, 2022 bloembollen (bron: website Boer&Bunder en opdrachtgever)

Ontsluiting: middels twee onverharde dammen naar de Ooster Boekelweg

Verkaveling: rechthoekig. Reeds maakt het onderdeel uit van een groter perceel.

Ontwatering: gedraineerd, afstand onbekend. Aangelegd in 2013 en 2020. (bron: opdrachtgever)

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan: agrarisch, waarde-aardkundig, waarde-archeologie 3, waarde-archeologie 4, milieuzone-stiltegebied, overige zone-weidevogelgebied. Landelijk Gebied Opmeer 2014, vastgesteld d.d. 5 november 2015 door de raad van gemeente Opmeer. Datum van raadplegen 16 maart 2022. (bron: website Ruimtelijke Plannen)

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bijzonder provinciaal landschap, Abbekerk en omgeving, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord - Landelijk gebied, peilbesluit, stiltegebieden (De Weere). Datum van raadplegen 16 maart 2022.

Zakelijke rechten: niet bekend. Klic kaart beschikbaar.

Erfdienstbaarheden: niet bekend

Technische aansluitingen: niet bekend

Bijzonderheden:
- uit de perceelregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland. Datum van raadplegen 16 maart 2022. (bron: Mijn RVO)
- jachtrecht verhuurd aan derden

Betalingsrechten: niet van toepassing

Lasten: reguliere lasten en circa € 434,84 ruilverkavelingslasten, eindjaar 2039

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar

Aanvaarding: in overleg. Seizoen 2022 in gebruik voor bollenteelt.

Bekijk online de brochure of vraag deze aan via ons kantoor. Middels een Klaver Profiel kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (zoals bestemmingsplan, Boer & Bunder en kadastrale kaarten).


Op de kaart

Ooster Boekelweg, De Weere - Foto 1Ooster Boekelweg, De Weere - Foto 2Ooster Boekelweg, De Weere - Foto 3Ooster Boekelweg, De Weere - Foto 4Ooster Boekelweg, De Weere - Foto 5Ooster Boekelweg, De Weere - Foto 6Ooster Boekelweg, De Weere - Foto 7Ooster Boekelweg, De Weere - Foto 8

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed