verkocht onder voorbehoudDen Ilp
te Den Ilp


Gelegen in het natuurgebied Ilperveld en nabij diverse vaarroutes vindt u dit prachtige perceel natuurland ter grootte van circa 12.400 m². Het eiland is gelegen nabij Jachthaven De Koehoorn.

Het Ilperveld is een uitgestrekt watergebied met honderden eilanden van trilveen. De grutto, kievit, tureluur, bruine kiekendief en roerdomp vinden hier hun biotoop. In de trektijd is het Ilperveld tevens een toevluchtsoord voor smienten, wulpen, ganzen en veel andere vogels.

Vind dé natuurbeleving op en rond uw eigen eiland onder de rook van Amsterdam.

Bekijk online de brochure of vraag deze aan via ons kantoor. Middels een Klaver Profiel kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (zoals bestemmingsplan en kadastrale kaarten).

OBJECT INFORMATIE

Oppervlakte: 12.400 m² (inclusief water)

Kadastraal bekend: gemeente Landsmeer, sectie N, nummer 302

Grondsoort: petgaten (bron: bodemkaart Nederland)

Ontsluiting: het perceel heeft geen ontsluiting en is enkel via het water bereikbaar

Ontwatering: natuurlijke afwatering

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan: bestemming Natuur-Agrarisch medegebruik, dubbelbestemming Waarde-Ecologie, gebiedsaanduiding overig - bos. Datum van raadplegen 7 april 2022. (bron: website Ruimtelijke Plannen)

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, gebiedswaarden wateroverlast, Landelijk gebied, MRA-landelijk gebied, Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland (NNN), L24 Ilperveld en Varkensland, peilbesluit, stiltegebieden (Polder Ilperveld). Datum van raadplegen 7 april 2022.

Lasten: reguliere lasten en € 66,11 ruilverkavelingslasten, eindjaar 2024

Vraagprijs: totaal € 50.000,00 kosten koper

Aanvaarding: in overleg


Op de kaart

Den Ilp, Den Ilp - Foto 1Den Ilp, Den Ilp - Foto 2Den Ilp, Den Ilp - Foto 3Den Ilp, Den Ilp - Foto 4Den Ilp, Den Ilp - Foto 5Den Ilp, Den Ilp - Foto 6Den Ilp, Den Ilp - Foto 7Den Ilp, Den Ilp - Foto 8

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed