verkochtWaarddijk
te Heerhugowaard


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan ruim 2,2 hectare cultuurgrond gelegen aan de Waarddijk te Heerhugowaard.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 2ha. 25a. 80ca.

Kadastraal bekend: Heerhugowaard, sectie S, nummers 2120, 2121 en 2122.

Grondsoort: tuineerdgronden; zware zavel en klei profielverloop 5 of 5 en 2 of 2 (bron: NVM Geografische Informatie).

Teeltplan:
2014 aardappelen
2015 mais
2016 grasland
2017 aardappelen
2018 uien
2019 witte kool (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels overpad perceel Heerhugowaard, sectie S, nummers 2123 en 2124 naar openbare weg.

Verkaveling: redelijk.

Ontwatering: onbekend.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden, waarde - archeologie 3, waarde - cultuurhistorie. Bestemmingsplan Buitengebied 2014, vastgesteld d.d. 25 oktober 2016 door de raad van de gemeente Heerhugowaard, datum van raadpleging 27 november 2019 (bron: website ruimtelijke plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, oude zeekleilandschap, gebiedsgerichte aanpak bereikbaarheid, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 27 november 2019.

Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 3 september 2019; grondgebied provincie Noord-Holland, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, datum van raadpleging 27 november 2019.

Erfdienstbaarheden: recht van weg van en naar de Waarddijk ten behoeve van de percelen via het bestaande pad (bron: akte hyp4 Alkmaar 7565/17 d.d. 16-12-1994).

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.
Bijzonderheden:
- verplichting tot nabetaling van € 100.000,- + CPI bij bestemmingswijziging (behoudens bij bestemmingswijziging naar natuur), wordt opgelegd middels kettingbeding met boetebepaling (zie akte hyp 4 57459/16 d.d. 12-11-2009);
- uit de perceel registratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 27 november 2019 (bron: website Boer&Bunder).

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 100.000 per hectare kosten koper.

Aanvaarding: in overleg.

Waarddijk, Heerhugowaard - Foto 1Waarddijk, Heerhugowaard - Foto 2Waarddijk, Heerhugowaard - Foto 3

Neem contact op