verkochtOoster Boekelweg
te Hoogwoud


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een kavel cultuurgrond aan welke ingericht is als fruittuin.

KAVEL OOSTER BOEKELWEG (hoek Gouwe)
Oppervlakte: 3ha. 51a. 20ca. fruittuin.

Grondsoort: zavel (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: 20-30 % (bron: opdrachtgever).

Organische stof: 6-8 % (bron: opdrachtgever).

Fruitopstand: grotendeels Conference en Doyenné du Comice peren (V-haag en Spil) en klein gedeelte Elstar appels (Spil). Zie de brochure voor uitgebreid overzicht.

Ontsluiting: middels betonpad en dam naar de openbare weg.

Ontwatering: drainage om de 6,5-9,7m, ouder dan 10 jaar.

Bewatering: beregening en druppelbevloeiing aanwezig. 

Lasten:
- reguliere lasten;
- ruilverkavelingslasten, € 291,42 per jaar, eindjaar 2039.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan:
agrarisch, agrarisch, waarde-archeologie 2, 3 en 4 en deels gebiedsaanduiding overige zone-weidevogelleefgebied en milieuzone-stiltegebied. Bestemmingsplan landelijk gebied Opmeer 2014, onherroepelijk vastgesteld d.d. 5 november 2015 door de raad van de gemeente Opmeer, datum van raadpleging 20 maart 2019 (bron: site ruimtelijke plannen).

Zakelijke rechten: Klic kaart aanwezig.

Bijzonderheden:
- genoemde oppervlakten zijn geschat en inclusief water en singels;
- fruittuinen worden opgeleverd in de staat waarin deze zich bevindt. Het eventueel rooien van de fruitbomen + singels en verwijderen van rijpaden, poeren en palen e.d. komen derhalve voor rekening van koper;
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 20 maart 2019 (bron: website Boer&Bunder);
- jachtrecht verhuurd aan derden.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.

Ooster Boekelweg, Hoogwoud - Foto 1Ooster Boekelweg, Hoogwoud - Foto 2Ooster Boekelweg, Hoogwoud - Foto 3

Neem contact op