verkochtLagewaard
te Koudekerk Aan Den Rijn


GRASLAND (KAVEL VOOR DE WETERING RECHTS) 

Oppervlakte: circa 9ha. 14a. 70ca.

Kadastraal bekend: Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummer 1856 (gedeeltelijk) en Koudekerk aan den Rijn, sectie B, nummers 3854, 589, 4669 en 3492.

Grondsoort: zware zavel, zware klei en lichte klei (bron: website Boer&Bunder).

Teeltplan: 2018 t/ 2020 grasland (bron: Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels grasstrook en dam naar Lagewaard.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: natuurlijke afwatering.

Grondwaterregulatie: 0,60 – 1,00 – maaiveld.

Lasten: reguliere lasten.

Erfdienstbaarheden: diverse erfdienstbaarheden van toepassing.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummer 1856 heeft een voorlopige grens, welke na verwachting na passeerdatum definitief zal worden.
- bij gesplitste verkoop dient perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummer 1856 kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening beide kopers (50% / 50%). Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.

ALGEMENE INFORMATIE
Erfpachtvoorwaarden: hoofdlijnen erfpachtcontract: erfpacht voor 26 jaar, ingaande op 20 april 2021 tot 20 april 2047. Aanvangscanon € 1.183,- (2,6%) p/ha CPI-geïndexeerd. Terugkooprecht in 2036 en aan het einde van het contract op basis van CPI-geïndexeerde insteek van € 45.500,-/ha. zie verder de akte vastlegging erfpachtvoorwaarden, ingeschreven in hyp4 81093/178.

Voorkeursrecht tot koop: indien erfpachter het erfpachtrecht wenst te vervreemden, bloot eigenaar dient erfpachter het erfpachtrecht eerst aan te bieden aan de (bloot) eigenaar (zie verder art 13 Algemene Erfpachtvoorwaarden).

Bijzonderheden:
* uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 30 april 2021 (bron: website Boer&Bunder).
* jachtrecht verhuurd aan derden.
* bij terugkoop van het bloot eigendom, maakt ASR Dutch Farmland Custodian B.V. het voorbehoud dat het eventueel resterende deel direct ontsloten blijft naar openbare weg. 
* de verkoop van erfpachtrecht is onder voorbehoud van goedkeuring ASR Dutch Farmland Custodian BV.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Aanvaarding: in overleg.

Tevens gedeelte van een agrarisch erf met opstallen (ca. 3.286m²) verkocht. Kadastraal bekend, gemeente Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummer 1857 gedeeltelijk.


Op de kaart

Lagewaard, Koudekerk Aan Den Rijn - Foto 1Lagewaard, Koudekerk Aan Den Rijn - Foto 2Lagewaard, Koudekerk Aan Den Rijn - Foto 3Lagewaard, Koudekerk Aan Den Rijn - Foto 4Lagewaard, Koudekerk Aan Den Rijn - Foto 5Lagewaard, Koudekerk Aan Den Rijn - Foto 6

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed