verkochtMijzerweg
te Noordbeemster


Circa 5 hectare cultuurgrond met goede ontsluiting naar de openbare weg.

Download de brochure of vraag deze bij ons aan. Tevens kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (bestemmingsplan, kadastrale informatie en Boer en Bunder).

OBJECT INFORMATIE

Kadastrale oppervlakte: 4ha. 92a. 10ca.

Kadastraal bekend: gemeente Beemster, sectie B, nummers 1075 en 1530

Grondsoort: kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland)

Organische stof: 13,5 % (bron: bemestingswijzer Eurofins, datum monstername 13 januari 2020)

Teeltplan: grasland en in 2021 tulpen (bron: website Boer&Bunder)

Ontsluiting: middels een brede dam (circa 9 meter) naar de openbare weg. Aangelegd in 2021 en voorzien van zand met steenkorrel.

Ontwatering: drie drains overdwars op midden perceel om de 28-32 meter. En één drain op het kopeinde aan de achterzijde. Jaartal aanleg onbekend. Verdere ontwatering op basis van moldrainage.

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan:
- Agrarisch, waarde-archeologie, waarde-cultuurhistorie en waterstaat-waterkering. Bestemmingsplan Buitengebied Beemster 2012-Partiële herziening 2021, vastgesteld d.d. 26 oktober 2021 door de raad van de voormalige gemeente Beemster. Datum van raadplegen 7 december 2022. (bron: website Ruimtelijke Plannen)

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 15 juni 2022; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, landelijk gebied, MRA, peilbesluit, beschermingszone regionale waterkering, grondbewerkingen voor permanente bollenteelt uitgesloten. Datum van raadplegen 7 december 2022.

Zakelijke rechten: niet bekend. Klic kaart opvraagbaar.

Erfdienstbaarheden: niet bekend.

Bijzonderheden:
- Uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 7 december 2022 (bron: website RVO).
- Jachtrecht verhuurd aan derden.
- Onderhoud erfafscheiding achterzijde (gaashek) in onderling overleg.

Lasten: reguliere lasten.

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 1Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 2Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 3Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 4Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 5Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 6Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 7Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 8Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 9Mijzerweg, Noordbeemster - Foto 10

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed