vraagprijs op aanvraagHeemraad Witweg
te Oostwoud


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt namens opdrachtgever circa 22 hectare klei-/zavelgrond aan te Oostwoud.

In het dorp ligt de kavel welke gesplitst wordt door een vaart met tussenliggende dam. De gronden zijn goed bereikbaar middels een betonnen kavel-/strokenpad met laad- en losplein en brede ontsluitingsdam naar de Heemraad Witweg.

De gronden zijn gedraineerd en voor diverse teelten geschikt. Bij de kavels zijn AM-vrij verklaringen aanwezig.

Download de brochure of vraag deze bij ons aan. Tevens kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (bestemmingsplan, kadastrale informatie en Boer en Bunder).

OBJECT INFORMATIE
Kadastrale oppervlakte: 21ha. 39a. 50ca.
Kadastraal bekend: gemeente Noorder-Koggenland, sectie N, nummers 759 en 956
Grondsoort: kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel en klei, beide profielverloop 5
Afslibbaarheid: circa 31 - 37 % Organische stof: circa 7,3 - 7,7 %
(bron: bemestingswijzers Eurofins, data monstername 5 september 2019 en 22 september 2020)
AM-vrij verklaring: aanwezig. Data afgifte 13 november 2019 en 2 oktober 2020 (bron: NAK).
Teeltplan: 2017 t/m 2022 afwisseling van aardappelen, knoflook, tulpen, grasland, bloemkool en spitskool (bron: website Boer&Bunder).
Ontsluiting: middels een brede dam met laad- en losplein naar openbare weg. Betonnen kavel-/strokenpad aanwezig welke door het gehele perceel loopt.
Ontwatering: gedraineerd met kettinggraver om de 11 meter in 2014. Gedeelte nabij Heemraad Witweg tussengedraineerd om de 5 meter.

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan:
- agrarisch, waarde-archeologie 3. Dorpskern I, onherroepelijk vastgesteld d.d. 29 september 2016.
- agrarisch, waarde-archeologie 3. Buitengebied, onherroepelijk vastgesteld d.d. 22 februari 2018. Beide plannen vastgesteld door de raad van de gemeente Medemblik. Datum van raadplegen 2 september 2022. (bron: website Ruimtelijke Plannen)
Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 15 juni 2022; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord - Landelijk gebied, peilbesluit, grondbewerkingen voor permanente bollenteelt uitgesloten. Datum van raadplegen 31 oktober 2022.
Zakelijke rechten: kadastraal perceel gemeente Noorder-Koggenland, sectie N, nummer 956 belast met zakelijk recht vanwege rioolleiding, gerechtigde; gemeente Medemblik. Klic kaart opvraagbaar.
Erfdienstbaarheden: niet bekend.
Bijzonderheden:
- uit de perceelregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland. Datum van raadplegen 14 september 2022.
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- de percelen worden aangeboden in volledig eigendom alsmede op basis van erfpacht. Ten aanzien van erfpacht kent ASR Dutch Farmland Custodian B.V. enkele varianten waarover wij graag met u in overleg treden.
- verkoop/uitgifte in erfpacht vindt plaats onder voorbehoud van interne goedkeuring van ASR Dutch Farmland Custodian B.V..
- verkoper heeft de percelen op 31 oktober 2022 in volledig eigendom verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van een voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van artikel 15.1.q. Koper neemt de verplichting op zich dat het perceel tot 31 oktober 2032 bedrijfsmatig als cultuurgrond wordt gebruikt welke bepaling als een kettingbeding bij de koop wordt opgenomen.
- er wordt bij verkoop als nabetaling een regeling opgelegd gedurende de eerste 20 jaar na juridische levering waarbij de verkoper het recht heeft op 50 % van de (meer)waarde boven de op dat moment geldende agrarische marktwaarde (met als minimum huidige koopprijs). Dit recht wordt in een kettingbeding vastgelegd.
Bij uitgifte in erfpacht zullen er afspraken gemaakt worden over verdeling van eventuele meerwaarde bij bestemmingswijziging gedurende de erfpachttermijn. Deze zijn afhankelijk van welk bedrag betaald wordt als koopsom voor het het erfpachtrecht en welke erfpachtovereenkomst afgesloten wordt. Hierin vindt maatwerk plaats.
Lasten: reguliere lasten.
Ruilverkavelingslasten: circa € 2.200,51, eindjaar 2022.
Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.
Aanvaarding: in overleg.


Brochure aanvragen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend de brochure te downloaden of per post te ontvangen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het aanvragen, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).De brochure

Elk object in het aanbod van Klaver Agrarisch Vastgoed beschikt over een kleurrijke complete brochure met prachtige foto’s en details van het object.

Deze brochure geeft u slechts een impressie. Om een juist beeld te vormen adviseren wij u contact met ons op te nemen voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een afspraak te maken voor bezichtiging. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen of om een ander tijdstip af te spreken.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).Op de kaart

Heemraad Witweg, Oostwoud - Foto 1Heemraad Witweg, Oostwoud - Foto 2Heemraad Witweg, Oostwoud - Foto 3Heemraad Witweg, Oostwoud - Foto 4Heemraad Witweg, Oostwoud - Foto 5

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed