verkochtRijperweg
te Sint Maarten


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan ruim 2,6 hectare cultuurgrond gelegen achter/nabij Rijperweg 33 te Sint Maarten.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 2ha. 60a. 85ca.

Kadastraal bekend: gemeente Sint Maarten, sectie E, nummer 1584.

Grondsoort: lichte zavel, zware zavel en profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: 28,4 %
Organische stof: 2,6 %
(bron: bemestingswijzer Eurofins, datum monstername 30 maart 2020).

Teeltplan: 2019 maïs, 2020 aardappelen, 2021 witte kool (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels dam naar openbare weg, te weten Rijperweg.

Verkaveling: goed. 

Ontwatering: gedraineerd om de 7 meter, aangelegd in 2011.
Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden, waarde-archeologie 3, bouwvlak, gebiedsaanduiding cultuurhistorisch waardevolle verkaveling. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel gemeente Schagen, vastgesteld d.d. 11 december 2013 door de raad van de gemeente Schagen, datum van raadpleging 26 oktober 2021 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord -landelijk gebied, peilbesluit. Datum van raadpleging 26 oktober 2021.

Zakelijke rechten: niet bekend.

Technische aansluitingen: niet bekend.

Erfdienstbaarheden: het perceel is belast met een erfdienstbaarheid ten behoeve van de (aanleg, onderhoud en instandhouding) van een duiker, in de dam (bron: reg hyp4 Alkmaar dl 10475 nr 41).

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 26 oktober 2021 (bron: website Boer&Bunder).
- jachtrecht niet verhuurd.
- kadastrale grens wijkt iets af van feitelijke grens (zie luchtfoto).
- koper kan geen rechten ontlenen aan het bouwvlak, dat deels gelegen is op het aangeboden perceel, doch behoort bij Rijperweg 33. Dit zal in een kwalitatieve verplichting worden vastgelegd.

Betalingsrechten: aanwezig (overname bespreekbaar).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Rijperweg, Sint Maarten - Foto 1Rijperweg, Sint Maarten - Foto 2Rijperweg, Sint Maarten - Foto 3Rijperweg, Sint Maarten - Foto 4Rijperweg, Sint Maarten - Foto 5Rijperweg, Sint Maarten - Foto 6

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed