vraagprijs op aanvraagProvincialeweg
te Starnmeer


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt circa 2,4 hectare grasland aan te Starnmeer.

PERCEEL GRASLAND

Oppervlakte: 2ha. 41a. 44ca. (geschat) na correctie aankoop Provincialeweg N246.

Grondsoort: veengrond (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: onbekend.

Organische stof: onbekend.

Kwaliteit: redelijk.

Teeltplan: 2009 t/m 2018 grasland, datum van raadpleging 21 augustus 2018 (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels dam en onverhard pad naar openbare weg.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: greppelland, natuurlijke afwatering.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: Agrarisch (artikel 3), leiding – hoogspanning (artikel 18), nvrijwaringszone straalpad en vrijwaringszone dijk (artikel 28) . Bestemmingsplan Buitengebied 2009, vastgesteld d.d. 27 mei 2010 door de raad van de gemeente Graft-de Rijp, datum van raadpleging 8 september 2017 (bron: gemeente Alkmaar).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, droogmakerijenlandschap, stelling van Amsterdam, Laag Holland, gebied voor gecombineerde landbouw, deels stiltegebied, datum van raadpleging 21 augustus 2018.

Erfdienstbaarheden:
- “Voor bestaande erfdienstbaarheden wordt ten deze verwezen naar: a. gemelde titel van aankomst waarin onder meer woordelijk staat vermeld: dat geen erfdienstbaarheden en persoonlijke verplichtingen bekend zijn anders dan blijkende uit een akte verleden op vijf juli negentienhonderd vier en twintig voor destijds notaris G.H.A. Tjeenk Willink te Wormerveer, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar op tien juli daaropvolgend in deel 846 nummer 105, alwaar ten behoeve van het bij deze akte verkochte de navolgende erfdienstbaarheid is gevestigd: Het verkochte zal hebben recht van weg over de oostelijke strook ter breedte van vijf meter van het perceel kadastraal bekend gemeente Akersloot in Sectie D nummer 474 en over het kadastrale perceel Sectie D nummer 473 om te komen van en naar den openbaren weg. b. een akte op achttien september negentienhonderd twee en zeventig voor genoemde notaris Schlette verleden, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: 6. De comparant sub II draagt zorg voor een hek van zodanige constructie dat de schapen en koeien van de comparant sub I geen mogelijkheid hebben tot ontsnappen, waarbij geen gebruik mag worden gemaakt van puntdraad. Het onderhoud en herstel van dat hek komen voor rekening van de comparant sub II. Als er een weg komt op de dijk, dan is het hiervoor vermelde onder dat punt 6 evenzeer van toepassing voor de weg. De comparant sub II legt deze verplichting op aan de opvolgend eigenaar van het door hem gekochte, welke verplichting telkens moet worden vermeld en aangenomen, zulks op verbeurte van een boete van tien duizend gulden (f 10.000,-) welk bedrag onmiddellijk opeisbaar is zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn” (bron: hyp4 Alkmaar 4922/65 d.d. 20 mei 1985).

Zakelijke rechten: niet kadastraal gevestigd, waterleiding, gerechtigde PWN Waterleidingbedrijf (Klic beschikbaar op aanvraag).

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 21 augustus 2018 (bron: wEbsite Boer&Bunder).
- perceel kadastraal bekend: gemeente Graft – de Rijp, sectie I, nummer 484 dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening van de provincie Noord Holland. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- voormalige vuilstortplaats met een oppervlakte van circa 2 hectare en dikte van circa 2,3 meter. De stort is afgedekt met 0,5 tot 0,6 meter grond en ligt ruim een meter verhoogd t.o.v. de omringende percelen. (bron: grondwateronderzoek: Navos Noord-Holland; bodemonderzoek: Iwaco, Adviesbureau voor water en milieu. Rapporten opvraagbaar).
- pachtrecht verhuurd aan derden voor de duur van 1 groeiseizoen, met ingang van 1 april en eindigt op 1 december 2018.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: € 35.000,- per hectare.

Aanvaarding: in overleg.


Brochure aanvragen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend de brochure te downloaden of per post te ontvangen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het aanvragen, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).De brochure

Elk object in het aanbod van Klaver Agrarisch Vastgoed beschikt over een kleurrijke complete brochure met prachtige foto’s en details van het object.

Deze brochure geeft u slechts een impressie. Om een juist beeld te vormen adviseren wij u contact met ons op te nemen voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een afspraak te maken voor bezichtiging. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen of om een ander tijdstip af te spreken.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).Op de kaart

Provincialeweg, Starnmeer - Foto 1Provincialeweg, Starnmeer - Foto 2Provincialeweg, Starnmeer - Foto 3Provincialeweg, Starnmeer - Foto 4

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed