verkochtDorpsstraat
te Tuitjenhorn


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan ruim 5,4 hectare cultuurgrond gelegen achter Dorpsstraat 96 te Tuitjenhorn.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 5ha. 47a. 90ca.

Kadastraal bekend: gemeente Sint Maarten, sectie E, nummer 1037.

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: 24 %
Organische stof: 2,6 %
(bron: bemestingswijzer Eurofins, d.d. 2 maart 2021).

Teeltplan: 2019 tulpen, 2020 aardappelen, 2021 broccoli/rode kool (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels overpad (met klinkerverharding) naar openbare weg, te weten Dorpsstraat. 

Ontwatering: drainage mondt aan de linkerzijde van het perceel uit. Afstand en jaartal is onbekend.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden, waarde-archeologie 1, waarde-archeologie 2, waarde-archeologie 3 en gebiedsaanduiding cultuurhistorisch waardevolle verkaveling. Bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel gemeente Schagen, vastgesteld d.d. 11 december 2013 door de raad van de gemeente Schagen. Datum van raadpleging 18 augustus 2021.

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord-landelijk gebied en peilbesluit. Datum van raadpleging 18 augustus 2021.

Erfdienstbaarheden: er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten laste van perceel gemeente Sint Maarten, sectie I, nummer 2595 en ten gunste van perceel gemeente Sint Maarten, sectie E, nummer 1037.

Bijzonderheden:
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- als nabetaling wordt een regeling opgelegd aan koper, waarbij bij onvoorwaardelijke bestemmingswijziging gedurende de eerste 10 jaar na juridische levering de verkoper recht heeft op 50 % van de (meer)waarde boven de op dat moment geldende agrarische marktwaarde. Na deze periode van 10 jaar wordt het recht op nabetaling voor verkoper jaarlijks met 10 % afgebouwd. Na 15 jaar vervalt aldus het recht op een eventuele nabetaling. Dit recht wordt in een kettingbeding vastgelegd.
Betalingsrechten: niet van toepassing. 

Vraagprijs: € 105.000,00 per hectare kosten koper.
 
Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Dorpsstraat, Tuitjenhorn - Foto 1Dorpsstraat, Tuitjenhorn - Foto 2Dorpsstraat, Tuitjenhorn - Foto 3Dorpsstraat, Tuitjenhorn - Foto 4Dorpsstraat, Tuitjenhorn - Foto 5Dorpsstraat, Tuitjenhorn - Foto 6

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed