verkochtDe Kolk
te Ursem


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt circa 3,7 hectare cultuurgrond aan in Ursem.

OBJECT INFORMATIE
Oppervlakte: 3ha. 72a. 40ca.

Kadastraal bekend: Wester-Koggenland, sectie R, nummer 631

Grondsoort: lichte klei (bron: bodemkaart Nederland)

Afslibbaarheid: 37,4%
Organische stof: 9,6%
(bron: bemestingsonderzoek Eurofins, datum monstername 15 augustus 2017)

Teeltplan: 2018 tulpen, 2019 t/m 2022 grasland (bron: website Boer&Bunder)

Ontsluiting: middels dam naar openbare weg, te weten De Kolk

Verkaveling: goed

Ontwatering: drainage om de 10m, aangelegd in 2010

Grondwaterregulatie: polderpeil circa 1,40m – mv.

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan: agrarisch, waarde-archeologie 5, milieuzone - geurzone.
Bestemmingsplan Landelijk Gebied, vastgesteld d.d. 27 juli 2013 door de raad van de gemeente Koggenland. Datum van raadplegen 3 maart 2022. (bron: website Ruimtelijke Plannen)

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord, peilbesluit, stiltegebieden (De Wogmeer). Datum van raadplegen 4 maart 2022.

Erfdienstbaarheden: niet bekend.

Zakelijke rechten: niet bekend. Klic kaart beschikbaar.

Technische aansluitingen: niet bekend

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadplegen 3 maart 2022 (bron: website Boer&Bunder).
- juridische kwalitatieve verplichting aanwezig tot en met 31 december 2028 n.a.v. een eerdere kavelruil (bron: akte hyp4 70839 nr 84). Volgens verklaring van verkoper is deze verplichting niet van toepassing.
- verkoper heeft het perceel op 7 juni 2017 in eigendom verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van een voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van artikel 15.1.q. Koper neemt de verplichting op zich dat het perceel tot 7 juni 2027 bedrijfsmatig als cultuurgrond wordt gebruikt welke bepaling als een kettingbeding bij de koop wordt opgenomen.
- jachtrecht verhuurd aan derden.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen)

Vraagprijs: op aanvraag

Aanvaarding: juni 2022

Bekijk online de brochure of vraag deze aan via ons kantoor. Middels een Klaver Profiel kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (zoals bestemmingsplan, Boer & Bunder en kadastrale kaarten).


Op de kaart

De Kolk, Ursem - Foto 1De Kolk, Ursem - Foto 2De Kolk, Ursem - Foto 3De Kolk, Ursem - Foto 4De Kolk, Ursem - Foto 5

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed