verkochtAndries Dekkerweg
te Waarland


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een perceel van 9.910 m² aan.

OBJECT INFORMATIE

Kadastrale oppervlakte: 9.910 m²

Kadastraal bekend: gemeente Harenkarspel, sectie H, nummer 2053

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland)

Ontsluiting: middels een dam naar de openbare weg, te weten Andrie Dekkerweg

Teeltplan: 2017 aardappelen, 2018 gerst, 2019 kool, 2020 aardappelen, 2021 kool en 2022 tarwe (bron: website Boer & Bunder)

Ontwatering: gedraineerd om de 6 meter (tussen gedraineerd om de 12 meter in 2012)

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden en dubbelbestemming waarde-archeologie 4. Landelijk gebied Harenkarspel, vastgesteld d.d. 11 december 2013 door de raad vand e gemeente Schagen. Datum van raadplegen 26 augustus 2022 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Omgevingsverordening NH 2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord - Landelijk gebied en peilbesluit. Datum van raadplegen 26 augustus 2022.

Zakelijke rechten: niet bekend. Klic kaart opvraagbaar.

Erfdienstbaarheden: niet bekend.

Bijzonderheden:
- uit de perceelregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland. Datum van raadplegen 7 september 2022.
- feitelijke grens is in het veld niet gemarkeerd.

Lasten: reguliere lasten.

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.

Download de brochure of vraag deze bij ons aan. Tevens kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (bestemmingsplan, kadastrale informatie en Boer en Bunder).


Op de kaart

Andries Dekkerweg, Waarland - Foto 1Andries Dekkerweg, Waarland - Foto 2Andries Dekkerweg, Waarland - Foto 3Andries Dekkerweg, Waarland - Foto 4Andries Dekkerweg, Waarland - Foto 5Andries Dekkerweg, Waarland - Foto 6

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed