verkochtDergmeerweg
te Warmenhuizen


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt ruim 4,9 hectare cultuurgrond te koop aan in Warmenhuizen.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 4ha. 93a. 10ca.

Kadastraal bekend: Warmenhuizen, sectie I, nummers 380 en 546.

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel profielverloop 5 en lichte zavel profielverloop 5 (bron: NVM Geografische Informatie).

Afslibbaarheid: klei 25%, silt 43%, zand 23%, slib 38% (bron: Eurofins, d.d. 14 mei 2019).

Organische stof: ca. 3,7% (bron: Eurofins, d.d. 14 mei 2019).

Teeltplan:
2009 t/m 2010 groenten
2011 aardappelen
2012 t/m 2014 groenten
2015 aardappelen
2016 overige niet genoemde groenten, zaden en opkweekmateriaal
2017 grasland
2018 aardappelen
2019 witte kool (bron: website Boer&Bunder).
Ontsluiting: middels 1 dam naar openbare weg te weten de Dergmeerweg.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: februari 2020 gedraineerd op 10m.

Lasten: reguliere lasten.
OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan: agrarisch met waarden, waarde – archeologie 5, bouwvlak en zaadverdelingsconsentratiegebied. Bestemmingsplan Langedijk Gebied Harenkarspel, vastgesteld d.d. 11 december 2013 door de raad van de gemeente Schagen, datum van raadpleging 15 januari 2020 (bron: website Ruimtelijke Plannen).
Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; grondgebied Provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, oude zeekleilandschap, gebiedsgerichte aanpak bereikbaarheid, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 15 januari 2020.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 3 september 2019; grondgebied Provincie Noord-Holland, zaadverdelingsconcentratiegebied, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie datum van raadpleging 15 januari 2020.

Erfdienstbaarheden: uit de ruilverkavelingsakte 1979 blijft een recht van weg ten behoeve van perceel 380 en ten laste van perceel 544, 545 en 546 (bron akte hyp4 65860 nr 161).

Zakelijke rechten: niet aanwezig.

Technische aansluitingen: niet aanwezig.

Bijzonderheden:
- uit de perceel registratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 15 januari 2020 (bron: website Boer&Bunder).
- jachtrecht verhuurd aan derden, einddatum 31 maart 2025.
- nabetalingsclausule bij verkoop binnen 15 jaar na juridische levering indien er wordt geleverd aan een derde tegen een meerwaarde boven de agrarische geldende marktwaarde in het gebied, dan komt een deel van deze meerwaarde tegoed aan verkopers en wel in de volgende verhouding
Tussen 1-5 jaar 75%
Tussen 5-10 jaar 60%
Tussen 10-11 jaar 50%
Tussen 11-12 jaar 40%
Tussen 12-13 jaar 30%
Tussen 13-14 jaar 20%
Tussen 14-15 jaar 10%
Na 15 jaar 0 %
- De verplichting tot het exploiteren van de grond als agrarische cultuurgrond, vanwege het voorwaardelijke beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting (15-1-q wbr), tot 16 maart 2025, zal in de akte van levering middels kettingbeding en/of kwalitatieve verplichting aan de koper worden opgelegd.

Betalingsrechten: maximaal 4,9 BTR gaan mee over.

Vraagprijs: € 95.000,-/ha.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Dergmeerweg, Warmenhuizen - Foto 1Dergmeerweg, Warmenhuizen - Foto 2Dergmeerweg, Warmenhuizen - Foto 3Dergmeerweg, Warmenhuizen - Foto 4Dergmeerweg, Warmenhuizen - Foto 5Dergmeerweg, Warmenhuizen - Foto 6

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.