vraagprijs op aanvraagOostermiddenmeerweg
te Wieringerwerf


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt nabij Oostermiddenmeerweg 26 te Wieringerwerf een mooi perceel van ruim 35 hectare goede cultuurgrond aan. Het perceel is ontsloten via een centrale dam met diverse stelconplaten naar de openbare weg.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 35ha. 48a. 60ca.

Grondsoort: zeeklei/zavel (bron: BLGG).

Afslibbaarheid: circa 13 – 28% (bron: BLGG).

Organische stof: circa 1,2 – 2,9% (bron: BLGG).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan:
- 2015 pootaardappelen/tarwe/suikerbieten/tulpen/uien
- 2016 tarwe/suikerbieten/tulpen/uien/pootaardappelen
- 2017 uien/tarwe/pootaardappelen/tulpen/suikerbieten
- 2018 tarwe/tulpen/pootaardappelen/uien/suikerbieten
- 2019 tarwe/tulpen/pootaardappelen/uien/suikerbieten
- 2020 tarwe/tulpen/pootaardappelen/uien/suikerbieten/vroege wortelen

Ontsluiting: 1 centrale dam naar de openbare weg.

Verkaveling: 2 kavels.

Ontwatering: drainage (2009-2010, op circa 20 meter afstand).

Lasten: gebruikelijke lasten HHNK.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch, waarde – archeologie, gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radar,  luchtvaartverkeerzone – laagvlieggebied. Bestemmingsplan Buitengebied 2009, onherroepelijk vastgesteld d.d. 17 oktober 2011 door de raad van de gemeente Hollands Kroon (voorheen gemeente Wieringermeer), datum van raadpleging 29 januari 2020. Agrarisch, functieaanduiding vorm van agrarisch – windmolens in lijnopstelling. Bestemmingsplan Buitengebied Wieringermeer 2009, eerste partiële herziening, vastgesteld d.d. 6 november 2014 door de raad van de gemeente Hollands Kroon, datum van raadpleging 29 januari 2020.
Omgevingsvergunning Windpark Wagendorp vastgesteld d.d. 2 mei 2013 door de raad van de gemeente Hollands Kroon (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale milieuverordening; grondgebied provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, windgebied Wieringermeer, aandijkingenlandschap, aardkundig waardevol gebied, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 29 januari 2020.

Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 23 april 2018; grondgebied provincie Noord-Holland, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, windgebied Wieringermeer, aardkundig waardevol gebied, datum van raadpleging 29 januari 2020.

Erfdienstbaarheden: zie bijzonderheden.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: geen technische aansluiting aanwezig. In de nabijheid is een tweetal zoetwaterpijplijnen aanwezig die eindigt ter hoogte van de kavelsloot aan de Oostermiddenmeerweg. Inzake het gebruik hiervan zijn nog geen afspraken met de eigenaren van deze pijplijn gemaakt.

Bijzonderheden:
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- erfdienstbaarheid van wiekoverslag/zwaaiplaats met
  jaarlijkse retributie ad € 1.000,- per windmolen, ten laste van
  perceel Wieringermeer, sectie M, nummer 398 en ten
  behoeve van percelen Wieringermeer, sectie M, nummers
  452 en 453 (zie akten voor meer informatie hyp4 76618/37
  en 76618/38).
- westelijke zijkanaal in 2009 gebaggerd.
- teelten door derden is mondeling toegezegd.

Betalingsrechten: beschikbaar circa 35 rechten.

Bieten: beschikbaar 780 Ledenleveringsbewijzen (LLB) t.b.v. Cosun. Toewijzing 2019 bedraagt 100 %. (voor meer informatie zie website Cosun).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Brochure aanvragen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend de brochure te downloaden of per post te ontvangen. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het aanvragen, controleer het formulier en probeer het nog eens.


Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vul eerst uw postcode en huisnummer in.

Woont u buiten Nederland? Neem dan contact met ons op.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).De brochure

Elk object in het aanbod van Klaver Agrarisch Vastgoed beschikt over een kleurrijke complete brochure met prachtige foto’s en details van het object.

Deze brochure geeft u slechts een impressie. Om een juist beeld te vormen adviseren wij u contact met ons op te nemen voor het maken van een bezichtigingsafspraak.

Bezichtiging plannen

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een afspraak te maken voor bezichtiging. Heeft u al een Klaver Profiel? Log hier in »

Er ging iets mis bij het verzenden, controleer het formulier en probeer het nog eens.

Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen of om een ander tijdstip af te spreken.

Uw telefoonnummer mag maximaal 3 streepjes en/of spaties bevatten.

Vind uw droomwoning via het Klaver Zoekprofiel!

In ons gratis zoekprofiel kunt u eenvoudig uw woonwensen aangeven. Komt er iets nieuws in de verkoop wat aan uw woonwensen voldoet? Dan krijgt u het object ca. 5 dagen voordat het op funda verschijnt per mail toegestuurd. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van ons, voor u relevante, aanbod! Buitengewoon toch?

De voordelen van het Klaver Zoekprofiel:

 • Ontvang het aanbod dat bij uw woonwensen past ca. 5 dagen voordat het op funda staat;
 • Toegang tot stille verkoop panden;
 • Direct inzicht in documenten bij iedere woning (NVM-vragenlijst, bestemming, kadastrale gegevens en overige aanvullende documenten);
 • Uw eigen omgeving met uw favoriete objecten, gedownloade documenten en aangevraagde brochures;
 • Naar wens ook een gratis abonnement op het Buitengewoon Magazine.

Heeft u vragen over het zoekprofiel of wilt u hulp bij het aanmaken van een profiel?

Onze “Match-maker” Maartje helpt u graag!

Het Klaver Woningdossier voor verkopers!

Het Klaver profiel biedt naast het Zoekprofiel ook het Woningdossier voor verkopers. In het woningdossier bieden wij verkopers inzicht in de statistieken van hun te koop staande woning. In het overzichtelijke dashboard ziet u als verkoper hoeveel mensen uw woning hebben bekeken via de verschillende kanalen (websites en social media) en krijgt u inzicht in de contactaanvragen.

De voordelen van het Klaver Woningdossier voor verkopers:

 • Inzicht in de statistieken van uw woning (websites & social media);
 • Inzicht in de contactaanvragen voor uw woning;
 • Toegang tot uw documenten (facturen & offertes).Op de kaart

Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 1Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 2Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 3Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 4Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 5Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 6Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 7Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 8Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 9Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf - Foto 10

Neem contact op