verkocht onder voorbehoudZuiderkanaalweg
te Winkel


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een perceel van ruim 9 hectare cultuurgrond aan.

OBJECT INFORMATIE

Kadastrale oppervlakte: circa 9ha. 20a. 00ca.

Kadastraal bekend: gemeente Niedorp, sectie E, nummer 822 gedeeltelijk

Grondsoort: lichte zavel (bron: bodemkaart Nederland)

Afslibbaarheid: circa 18 - 20 % (bron: opdrachtgever)

Teeltplan: 2017 - 2022 circa 2 hectare appelen en overige peren (bron: website Boer&Bunder)

Ontsluiting: middels dam naar breed fietspad richting openbare weg

Ontwatering: gedraineerd om de 10m, aangelegd voor 1990
OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch met waarden, waarde-archeologie 4, waterstaat-waterkering, bouwvlak. Bestemmingsplan Buitengebied voormalige gemeente Niedorp, vastgesteld d.d. 1 oktober 2013 door de raad van de gemeente Hollands Kroon. Datum van raadpleging 5 oktober 2022. (bron: Ruimtelijke Plannen)

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 15 juni 2022; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord - landelijk gebied, peilbesluit, grondbewerkingen voor permanente bollenteelt uitgesloten, klein gedeelte beschermingszone regionale waterkering. Datum van raadplegen 31 oktober 2022.

Zakelijke rechten: niet bekend. Klic kaart opvraagbaar.

Erfdienstbaarheden: niet bekend.

Technische aansluitingen: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- uit perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland. Datum van raadplegen 5 oktober 2022.
- het perceel dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- fruittuin wordt opgeleverd in de staat waarin deze zich bevindt. Het eventueel rooien van de fruitbomen en singels en verwijderen van rijpaden, palen e.d. komen derhalve voor rekening van koper, tenzij om fiscale reden andere afspraken worden gemaakt.
- koper kan geen rechten ontlenen aan het bouwvlak, dat deels gelegen is op het aangeboden perceel, doch behoort bij Zuiderkanaalweg 4. Dit zal in een kwalitatieve verplichting worden vastgelegd.

Lasten: reguliere lasten.

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.

Download de brochure of vraag deze bij ons aan. Tevens kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (bestemmingsplan, kadastrale informatie en Boer en Bunder).


Op de kaart

Zuiderkanaalweg, Winkel - Foto 1Zuiderkanaalweg, Winkel - Foto 2Zuiderkanaalweg, Winkel - Foto 3Zuiderkanaalweg, Winkel - Foto 4Zuiderkanaalweg, Winkel - Foto 5Zuiderkanaalweg, Winkel - Foto 6Zuiderkanaalweg, Winkel - Foto 7

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed