verkochtOpmeerderweg 2
te Sijbekarspel


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een agrarisch erf aan van 4.460 m² met een in goede staat verkerende loods welke is voorzien van een inpandige werkplaats en kantine.
Tevens zijn er diverse bijgebouwen en overkappingen aanwezig. De erfverharding bestaat voornamelijk uit betonplaten en heeft een totale oppervlakte van circa 1.480 m².

Download de brochure of vraag deze bij ons aan. Tevens kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (bestemmingsplan, kadastrale informatie).

LOODS MET AANBOUWEN
Bouwjaar: circa 1960. Gevel en dak vernieuwd in circa 2016. Aanbouwen onbekend.
Afmetingen (bvo): circa 20 x 11 m = 220 m². Goothoogte 3,45 m, nokhoogte 7 m.
Bouwaard: traditionele bouw, vloer met betonplaten, stalen spanten en houten gordingen. Gevels voorzien stenen borstwering en houten betimmering. Zadeldak voorzien van sandwichpanelen, lichtstraten en 8 stuks zonnepanelen.
Indeling: opslagruimte met elektrische overheaddeur van 4 m hoog en 4 m breed en 2 loopdeuren. Kantine met keukenblok met inbouwapparatuur, sanitaire ruimte met toilet, urinoir en wastafel. Werkplaats en vaste trap naar houten bergzolder.
Isolatie: gevel- en dakisolatie.
Aanbouwen/overkappingen:
- gehele oostgevel; circa 1,5 m breed, stalen dakbeplating.
- westgevel; circa 7,5 x 3 m met stalen dakbeplating.
- noordgevel; circa 10,5 x 4,5 m met houten spantwerk en stalen dakbeplating.

BIJGEBOUWEN ERF EN GRASLAND
Bijgebouw van circa 12 x 4 m met schuifdeuren. Het gebouw heeft stalen staanders en houten spantwerk, gevels en dak zijn voorzien van damwandprofielplaten.
Op het erf zijn tevens overkappingen aanwezig. Deze zijn in gebruik voor houtopslag. Waarvan de grootste circa 29 m² groot is en de kleinste circa 9 m². Deze daken zijn ook voorzien van stalen profielplaten.
Rondom het erf zijn graspercelen waarvan één is omheind en voorzien is van een stalen damhek.
De brede dam bij de openbare weg is af te sluiten met een stalen hekwerk. Stroomkabel is aanwezig zodat het hek elektrisch bedienbaar kan worden gemaakt.

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan: agrarisch, waarde-archeologie 2, waarde-archeologie 3, bouwvlak, functieaanduiding bedrijfswoning uitgesloten, functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch-veldschuur. Deze wordt in het bestemmingsplan als volgt omschreven:
“1.126 veldschuur: een vrij buiten een bedrijfskavel of bestemmingsvlak in het open veld staande schuur, die wordt gebruikt voor het bieden van schuilgelegenheid voor vee, de opslag van agrarisch materieel of agrarische producten en/of niet-agrarische opslag.” Datum van raadplegen 5 oktober 2023 (bron: website Ruimtelijke Plannen).
Omgevingsverordening NH2020: Vastgesteld d.d. 10 juli 2023; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, datacenters uitgesloten, landelijk gebied, Noord-Holland Noord - Landelijk gebied, ontgrondingen, peilbesluit, grondbewerkingen voor permanente bollenteelt uitgesloten, regionale verdringingsreeks regio IJsselmeergebied. Datum van raadplegen 14 september 2023.
Kadastrale gegevens: oppervlakte 4.460 m². Noorder-Koggenland, sectie V, nummers 796 en 798.
Zakelijke rechten: niet bekend.
Erfdienstbaarheden: niet bekend.
Zonnepanelen: 8 stuks geplaatst omstreeks 2016 met 1 omvormer. Capaciteit is voldoende voor eigen gebruik.
Nutsvoorzieningen: elektra, krachtstroom, water, septictank (meer dan 20 jaar oud), drukleiding rondom de loods aanwezig met diverse aansluitpunten.
Bijzonderheden:
- kwalitatieve verplichting m.b.t. het onderhoud en instandhouden van het hek welke dient als erfafscheiding met kadastrale buurpercelen Noorder-Koggenland, sectie V, nummers 797 en 803 (bron:  reg hyp4 dl 66281 nr 156).
- verkoper heeft perceel Noorder-Koggenland, sectie V, nummer 798 op 5 juni 2015 in eigendom verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van een voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van artikel 15.1.q. Koper neemt de verplichting op zich dat het perceel tot 6 juni 2025 bedrijfsmatig als cultuurgrond wordt gebruikt welke bepaling als een kettingbeding bij de koop wordt opgenomen.
Lasten: reguliere lasten en circa € 29,87 ruilverkavelingslasten, eindjaar 2039.
Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.
Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 1Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 2Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 3Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 4Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 5Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 6Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 7Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 8Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 9Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 10Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 11Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 12Opmeerderweg 2, Sijbekarspel - Foto 13

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed