verkochtSmeetsweg 8 c
te Waarland


Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een perceel aan van ruim 3 hectare cultuurgrond met schuur nabij Waarland. Het perceel is voorzien van een agrarisch bouwvlak van circa 3.700m² met daarop een schuur en betonverharding.

De grond is voor diverse teelten zeer geschikt.

SCHUUR

Bouwjaar: circa 1965.

Afmetingen (bvo): circa 16 x 9,5m = 152m².

Bouwaard: traditionele bouw, betonvloer, houten vakwerkspanten met houten gordingen, spouwmuren, zadeldak voornamelijk voorzien van asbestcementplaten. Dakgoten en regenafvoerpijpen tevens voorzien van asbesthoudend materiaal.

Indeling: open ruimte ten behoeve van opslag met houten zolder, meterkast, schuifdeur en loopdeur.

Isolatie: niet aanwezig.

Voorzieningen: elektra, krachtstroom en verlichting. Elektra is recent gekeurd.

ERFVERHARDING, OVERIGE

Middels een brede verharde dam is het bedrijfserf ontsloten naar de openbare weg.

Het erf is voorzien van circa 80m² betonverharding.

CULTUURGROND

Oppervlakte:3 ha. 13 a. 40 ca. (inclusief ondergrond erf)

Kadastraal bekend: Harenkarspel, sectie H, nummer 1916.

Grondsoort: kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland).

Kwaliteit: goed.

Teeltplan: 2017 aardappelen, 2018 witte kool, 2019 rode kool, 2020 aardappelen, 2021 gras, 2021/2022 tulpen. Datum van raadpleging 18 november 2021 (bron: website Boer&Bunder en opdrachtgever).

Ontsluiting: via erf middels brede verharde dam naar openbare weg.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: drainage om de circa 9m, aangelegd in 2016.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch – bedrijf, agrarisch – cultuurgrond, dubbelbestemming waarde – archeologie 4. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, geconsolideerd d.d. 8 december 2014 door de raad van de gemeente Schagen, datum van raadpleging 18 november 2021. (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl)

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied PNH, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord – Landelijk gebied, peilbesluit; datum van raadpleging 18 november 2021.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Technische aansluitingen: elektra en krachtstroom.

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 18 november 2021(bron: website RvO).
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- schouwplicht enkel van toepassing op de voorgelegen sloot.
- er wordt een nabetalingsclausule opgelegd aan koper ingeval van bestemmingswijziging, dan wel bij verkoop voor ontwikkelingsdoeleinden. Gedurende de eerste 15 jaar na juridische levering bedingt verkoper 50 % van de (meer)waarde van de grond (WEV), ten opzichte van de op dat moment geldende agrarische marktwaarde (WEVAB). Na deze periode van 15 jaar wordt het recht op nabetaling voor verkoper jaarlijks met 10 % afgebouwd. Na 20 jaar vervalt aldus het recht op een eventuele nabetaling. Dit recht wordt in een kwalitatieve verplichting en/of kettingbeding vastgelegd. 
- het bouwvlak van het perceel -waarop de schuur is gelegen- maakt onderdeel uit van hetzelfde bouwvlak waarbinnen de schuur en de bedrijfswoning van het buurperceel Smeetsweg 8 zijn gelegen. De bepalingen uit het bestemmingsplan voor het bouwvlak van het aangeboden perceel, hebben aldus betrekking op het geheel (inclusief Smeetsweg 8).
- het perceel is voor het seizoen 2021/2022 verhuurd voor de teelt van tulpen. Bij levering vóór de oogst wordt de verhuuropbrengst naar rato verdeeld tussen verkoper en koper.
- de huidig gebruiker is geïnteresseerd om na verkoop eventueel de grond en de schuur te blijven huren.

Betalingsrechten: niet aanwezig.

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.


Op de kaart

Smeetsweg 8 c, Waarland - Foto 1Smeetsweg 8 c, Waarland - Foto 2Smeetsweg 8 c, Waarland - Foto 3Smeetsweg 8 c, Waarland - Foto 4Smeetsweg 8 c, Waarland - Foto 5Smeetsweg 8 c, Waarland - Foto 6Smeetsweg 8 c, Waarland - Foto 7

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed