Bedrijfsadvies

Bent u op de hoogte van alle veranderingen?


Als agrarisch ondernemer heeft en krijgt u dagelijks te maken met een verscheidenheid aan wetten en regels. Wij merken dat het tegenwoordig voor u als agrarisch ondernemer nauwelijks haalbaar is om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die van toepassing zijn voor uw bedrijf en/of waar u in de toekomst (wellicht) mee te maken krijgt. Hierdoor loopt u het risico om onbewust de regelgeving niet na te leven met alle gevolgen van dien.

Klaver Agrarisch Vastgoed kan en wil u graag informeren over en ondersteunen bij het indienen/bijhouden van uw:

  1. Gecombineerde Opgave (in de volksmond ‘meitelling’)
  2. Mestboekhouding
  3. Betalingsrechten
  4. Fosfaatrechten

Klaver Agrarisch vastgoed heeft zich gespecialiseerd in agrarisch bedrijfsadvies. Wij informeren en ondersteunen u graag. Neem contact met ons op via e-mailadres info@klaveragrarischvastgoed.nl of bel: 0226 414 008.

Neem contact op