Plattelandswoning

Wat is een plattelandswoning?

Met ingang van 1 januari 2013 hebben we een nieuwe planologische aanwijzing tot onze beschikking. Er kan middels deze aanduiding worden toegestaan dat een burger (niet agrarisch ondernemer) de voormalige agrarische bedrijfswoning bewoont, zonder dat dit leidt tot een aanscherping van de milieu-eisen voor het oorspronkelijk bij de woning behorende agrarische bedrijf. Hiervoor is wel een ruimtelijk besluit van de gemeente nodig.

Bij de aanduiding tot plattelandswoning, wordt de agrarische bestemming gehandhaafd.

Dit heeft als voordeel dat de relatie met agrarische bedrijf waartoe de woning als bedrijfswoning behoorde, ook voor de toekomst wordt verankerd. Dat is noodzakelijk voor toekomstige ontwikkelingen van het agrarisch bedrijf. Alleen ten opzichte van dat bedrijf geldt namelijk dat de plattelandswoning geen bescherming geniet tegen nadelige milieueffecten.

De plattelandswoning kan met name een oplossing zijn bij een tweede bedrijfswoning, die niet als zodanig meer in gebruik is.

Klaver Agrarisch vastgoed heeft zich gespecialiseerd in agrarisch vastgoedgoed advies. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers, wij helpen u graag! U kunt ons bereiken via e-mailadres info@klaveragrarischvastgoed.nl of bel: 0226 414 008.

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed