VAB (vrijkomende agrarische bebouwing)

Veel gemeenten hebben in hun bestemmingsplan buitengebied een regeling opgenomen met betrekking tot ‘vrijkomende agrarische bebouwing’. Onder deze regeling is het soms mogelijk de bestemming te wijzigen zodat nevenactiviteiten als opslag of zorg worden toegestaan. Er zijn vaak diverse mogelijkheden, afhankelijk van het bestemmingsplan in uw gemeente. Wij kennen deze mogelijkheden en helpen u graag deze passend te maken voor uw specifieke situatie en wensen.

Ook in geval u verkoop overweegt kan het nuttig zijn om de mogelijkheden binnen uw bestemmingsplan te beoordelen. Hoe zou verkoop het meest opleveren: het bedrijf als geheel of land en opstallen gesplitst, waarbij wellicht een nieuwe bestemming wordt gecreëerd? Voor het antwoord is kennis van afzetmogelijkheden, planologische perspectieven en regelgeving cruciaal, maar ook inlevingsvermogen in uw situatie. Klaver Agrarisch Vastgoed is hierin uw slagvaardige belangenbehartiger en adviseur.

Meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar ]info@klaveragrarischvastgoed.nl of bel: 0226 414 008. Wij vertellen u graag alle mogelijkheden!

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed