Planschade

Wat is planschade?

Planschade is schade die ontstaat als gevolg van ‘ruimtelijke plannen’ in uw omgeving. Als gevolg van deze plannen kan uw vastgoed in waarde verminderen. De vraag of u recht heeft op tegemoetkoming in de vergoeding van die schade is niet eenvoudig te beantwoorden. Het is in ieder geval van belang u door een deskundige te laten bijstaan, indien u met een planologische ontwikkeling in de directe nabijheid van uw vastgoed wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld als uw gemeente of provincie vlakbij een snelweg laat aanleggen.

planologische situatie

Wij helpen u de juiste onderbouwing aan te leveren bij uw aanvraag om tegemoetkoming in planschade. Er moet dan een planologische vergelijking worden gemaakt tussen de huidige planologische situatie en die welke ontstaat als gevolg van het nieuwe plan. Vervolgens moeten daar waarden aan worden toegekend. Klaver Agrarisch Vastgoed heeft én de juridische kennis in huis én waardedeskundigen, zodat u goed beslagen ten ijs komt. Let wel, je kan het maar een keer goed doen!

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

  1. U kon de schade niet voorzien toen u uw huis/bedrijf of de grond kocht.
  2. U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Neem contact op met ons kantoor, wij helpen u graag met uw aanvraag.

Klaver Agrarisch vastgoed heeft zich gespecialiseerd in agrarisch onroerend goed advies (Planschade). Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op via e-mailadres info@klaveragrarischvastgoed.nl of bel: 0226 414 008. Wij helpen u graag!

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed