Wet Voorkeursrecht Gemeente

De overheid heeft in Nederland de mogelijkheid om een ‘voorkeursrecht’ te vestigen op uw eigendom, door inschrijving bij het kadaster, waarna u verplicht bent uw vastgoed eerst aan de overheid (vaak gemeente of provincie) aan te bieden. Dit recht is aan de overheid verleend om haar zo een betere positie op de grondmarkt te geven. Het voorkeursrecht kan enkel op gronden worden gelegd waar een ‘niet-agrarische bestemming’ voor wordt voorzien, krachtens een ontwerp bestemmingsplan, inpassingsplan of structuurvisie. Het recht is in de “Wet Voorkeursrecht Gemeenten’ vastgelegd en er kleven allemaal voorwaarden en regels aan. Het is zaak u goed te laten voorlichten indien u met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten wordt geconfronteerd.

Klaver Agrarisch Vastgoed heeft veel ervaring op dit vlak en voor vele agrarische ondernemers de verkoopbegeleiding onder de Wet Voorkeursrecht Gemeenten met succes afgewikkeld. Wij doen dit ook graag voor u!

Contact? Stuur een e-mail naar: info@klaveragrarischvastgoed.nl of bel: 0226 414 008. Wij helpen u graag!

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed