Erfpacht

Wat is erfpacht?

Erfpacht is een recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft het goed van een ander te gebruiken, tegen een vergoeding, de canon. In tegenstelling tot pacht is erfpacht een zakelijk recht, vergelijkbaar met een eigendomsrecht. Het Dit betekent dat het recht ook overdraagbaar is, middels een notariële akte, en te bezwaren met een hypotheekrecht. Dat maakt erfpacht een interessant alternatief voor eigendom. Tegenwoordig wordt erfpacht in het landelijk gebied gebruikt als beleggingsinstrument, als financieringsinstrument en als beheerinstrument.

Contractvrijheid bij erfpacht

Erfpacht kent een grote mate contractvrijheid, ook wat betreft de duur van het contract. Voor landbouwgrond geldt een minimale duur van 26 jaar. In de erfpachtovereenkomst worden de tussen erfpachter en ‘bloot eigenaar’ geldende erfpachtvoorwaarden vastgesteld. Deze zien met name toe op de duur van het erfpachtrecht, de canon en canonherziening, de situatie bij het einde van de erfpacht (is er sprake van een terugkooprecht of recht op verlenging) en gebruikersbepalingen.

Erfpacht wordt ook steeds vaker ingezet om financiële middelen vrij te maken. U verkoopt uw eigendom, onder voorbehoud van het recht van erfpacht, en behoudt zo grip op uw vastgoed, maar creëert wel direct financiële ruimte.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met één van onze adviseurs, wij zijn u graag van dienst om u hierin te begeleiden en hebben nauwe contacten met verschillende aanbieders van uitgifte in erfpacht. Stuur hiervoor een e-mail naar info@klaveragrarischvastgoed.nl of bel: 0226 414 008. Wij vertellen u graag alle mogelijkheden!

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed