Pacht

Wat is Pacht?

Pacht, een van oudsher veel voorkomende vorm van het recht op het gebruik van agrarisch vastgoed. Zodra er sprake is van gebruik van grond of agrarische opstallen van een ander, tegen een bepaalde vergoeding, heb je te maken met pacht. Veel pachtwetgeving is van dwingendrechtelijke aard, dat wil zeggen dat je als partijen geen mogelijkheid hebt om daar van af te wijken.

Geliberaliseerde pachtvormen

Er bestaan ook geliberaliseerde pachtvormen, waarbij binnen een periode van maximaal 6 jaar partijen wel veel contractsvrijheid hebben. Ook met betrekking tot de prijs. Het is echter wel van belang dat je met elkaar in een pachtovereenkomst vastlegt, dat er sprake is van geliberaliseerde pacht en deze overeenkomst ook bij de Grondkamer laat registreren. Doe je dit niet, loop je alsnog het risico onder de dwingendrechtelijke pachtregels te vallen, dit kan grote financiële gevolgen hebben.

Laat u goed informeren bij pacht

Bij het aangaan of beëindigen van agrarisch gebruik van grond of gebouwen, is het zaak om u goed te laten informeren. Klaver Agrarisch Vastgoed heeft brede ervaring op dit gebied. Daarnaast kunt u bij ons vertrouwen op gedegen contracten. Met name in het geval u verkoop overweegt, is het van belang uw pachtzaken goed op orde te hebben. Laat u tijdig adviseren door onze eigen juriste.

Meer informatie?

Stuur dan een e-mail naar info@klaveragrarischvastgoed.nl of bel: 0226 414 008. Wij vertellen u graag alle mogelijkheden!

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed