Taxaties

Een betrouwbare en gecertificeerde taxatie!

De waarde van uw agrarisch vastgoed moet op een bepaald moment worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor de bank, de accountant of de belastingdienst. Bij Klaver Agrarisch Vastgoed kunt u vertrouwen op een onafhankelijke, ter zake deskundige en gecertificeerde taxateur met een schat aan ervaring.

Kennis van de lokale markt

Alle elementen die de waarde kunnen beïnvloeden, zoals de planologische aspecten, de kwaliteit en ligging van het onroerend goed, worden daarbij beoordeeld. Hiervoor is kennis van de lokale markt van belang. Een gedegen taxatierapport dient niet alleen een waardeoordeel te bevatten, maar vooral een goede onderbouwing en verklaring van dit waardeoordeel te geven. Daarvoor bent u bij Klaver Agrarisch Vastgoed aan het juiste adres.

Matthieu Bink is als taxateur geregistreerd bij het Nederlands Register van Taxateurs (NRVT) in de kamer Wonen en de kamer Agrarisch en Landelijk Vastgoed

logo-nrvt-klaver-agrarisch-vastgoed-matthieu-bink-geregistreerd-taxateur

Neem contact op