Van ruilen komt voordeel

Landbouwgrond is voor vrijwel alle takken in de agrarische sector van essentieel belang. Grond is noodzakelijk voor de teelt en verschillen worden gemaakt door kwaliteit van de grond maar ook door vakmanschap.

De grondprijs is de afgelopen tijd flink opgelopen en we verwachten dat er de komende tijd meer aanbod gaat komen. Verkopers hebben meestal geen opvolgers en na enkele jaren uitstel worden er door verkopers nu vaker knopen doorgehakt. Voor kopers ontstaat hiermee een kans op bedrijfsvergroting.

Voor de efficiëntie van het bedrijf is het belangrijk dat de grond zo gunstig mogelijk ligt ten opzichte van de bedrijfsopstallen. Versnipperde ligging leidt immers tot extra kosten. Een eventuele koop zou dan ook vaker moeten worden gekoppeld aan eventuele ruilmogelijkheden met omliggende bedrijven.

Naast een kans op een betere verkaveling biedt dit tevens de mogelijkheid om de verkoop van een grotere kavel over meerdere partijen te spreiden.

Behalve de structuurvoordelen voor de partijen bestaat er tevens subsidie op de kosten voor notaris en kadaster en op eventuele aanpassing of verbetering van de verkregen percelen.

Maar hoe begin je aan deze puzzel ? Neem daarvoor contact op met uw makelaar. Wij hebben veel ervaring met deze zaken en kunnen samen met het Stivas vanuit een neutrale rol partijen proberen bij elkaar te brengen.


Dick M. Waiboer - Klaver Agrarisch Vastgoed

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.