Agri Business - April 2021

Het onderstaande artikel over Klaver Agrarisch Vastgoed heeft in de afgelopen editie van Agribusiness gestaan:

Financiering van bedrijfsvergroting.

Als agrarisch makelaar is onze hoofdactiviteit bemiddeling bij de aan- en verkoop van landbouwgrond en agrarische bedrijven. Aankoop van landbouwgrond betekent in veel gevallen vergroting van een bedrijf waardoor andere produktiefactoren (gebouwen, arbeid) efficiënter kunnen worden benut. Bij de aankoop wordt door de koper doorgaans een voorbehoud gemaakt voor financiering. De bank beoordeelt dan op rentabiliteit en ook op waarde onderpand.
Gebruikelijk is dat naast rente ook aflossing moet worden betaald. Deze aflossing dient voor compensatie van waardevermindering van slijtende objecten (vaak gebouwen) en voor beperking van financieringsrisico’s aan het einde van de looptijd van de lening. Nu is het bijzondere van aflossing op landbouwgrond dat daar geen afschrijving tegenover staat. Deze aflossing moet dus worden opgebracht uit de winst na belasting. Hier tegenover staat dat landbouwgrond ook niet slijtend is. Alleen kan de waarde in de tijd veranderen en dus soms ook dalen.

De laatste tijd komen we in de praktijk af en toe tegen dat de rente van de financiering van aangekochte landbouwgrond goed kan worden opgebracht, maar dat de aflossing maakt dat de financiering niet haalbaar is. We zien dan dat grondaankoop-plannen door de bank beoordeeld worden op een aflossingstermijn van 20 jaar, derhalve 5% van de aankoopsom per jaar. Bij de huidige hoge grondprijzen is ca 7 % rente en aflossing betalen alleen mogelijk met een koolprijs van € 1,—/kg + of een melkprijs van 45 ct/kg +. Laat u dus vooraf goed informeren om te voorkomen dat een op voorhand haalbare financiering toch tot een teleurstelling leidt.

Agri Business April 2021


Het magazine is hier online te lezen:
https://issuu.com/zrgbv/docs/83139_agribusiness_magazine_def_lr

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed