Agri Business - Februari 2021

Het onderstaande artikel over Klaver Agrarisch Vastgoed heeft in de afgelopen editie van Agribusiness gestaan:

De waarde van grond
Landbouwgrond is in de agrarische sector op een aantal manieren belangrijk voor de eigenaar:

  • Grond is nodig voor produktie
  • Grond geeft in sommige gevallen recht op produktie
  • Grond biedt als onderpand zekerheid voor een financier
  • Grond is een belangrijke waardecomponent in het bedrijf

Vooral het laatste speelt een rol bij kopers, maar ook bij potentiële stoppers. Het is algemeen bekend dat er de komende 10 jaar veel agrariërs hun bedrijf gaan stoppen. Stoppen staat niet altijd gelijk aan de verkoop van grond. Op dit moment aarzelen veel bedrijfsbeëindigers met verkoop van hun grond. Redenen daarvoor zijn dat de grond de laatste jaren in Noord Holland alleen maar duurder is geworden, dus uitstel werd beloond, en ook dat bij verkoop het vrijkomende geld bij de bank geen rente oplevert, zelfs geld kost.

Wanneer bedrijfsbeëindiging speelt is het belangrijk te weten of de grond tot het ondernemersvermogen blijft behoren. Wanneer de grond alleen maar wordt verhuurd aan derden levert dit weliswaar meer op dan geld op de bank, maar er ontstaat ook een risico dat bij latere verkoop een deel van de waarde wordt belast. Overleg hier over met uw accountant. Daar tegenover staat dat wanneer het bedrijf fiscaal wordt gestaakt en de grond in box 3 komt, er vermogensrendementsheffing moet worden betaald en dit nauwelijks wordt gecompenseerd door de verhuuropbrengsten.

Ondersteuning van woningaankoop kinderen
Niet alleen de grondprijzen zijn fors opgelopen, ook de woningen zijn door schaarste enorm in prijs gestegen. Recent hebben we in goed overleg met grondeigenaren enkele keren een plan gemaakt om grond te verkopen en dit geld te gebruiken voor ondersteuning van kinderen in de aankoop van een woning. Verkoop van grond is daardoor soms eerder uitgevoerd dan aanvankelijk gepland, de ondersteuning van de kinderen gaf zo veel voldoening dat dit ruimschoots opwoog tegen het emotionele verlies van de verkoop van (een deel van) de grond.

Zet dit u aan het denken ? Neem eens een keer vrijblijvend contact op.

Agri Business - Klaver Agrarisch Vastgoed


Het magazine is hier online te lezen:
https://issuu.com/zrgbv/docs/82745_agribusiness_magazine_nr_30_lr

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

foto kantoor KAV winter 2021 (bijgesneden)