Agri Business - November 2021

Het onderstaande artikel over Klaver Agrarisch Vastgoed heeft in de afgelopen editie van Agribusiness gestaan:

No Farmers No Birds

He, leest u dat nu goed, de kreet die Klaver Agrarisch Vastgoed hanteert is toch “no farmers no food”?  Inderdaad. En die kreet blijven we voeren.
Maar in deze column willen we belichten hoe de agrarische sector ten onrechte met regelmaat wordt gekoppeld aan de oorzaak van de teruglopende weidevogelstand. Dit is een zorg voor boeren, voor natuurliefhebbers en daarmee ook voor de politiek. Enkele jaren geleden heeft de Provincie Noord Holland daarom aangegeven dat er meer werk moet worden gemaakt van de realisatie van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Dit door eigenaren te stimuleren de grond zelf als natuurgrond te gaan gebruiken,  en bij gebrek aan medewerking kan de Provincie de grond zo nodig zelfs onteigenen.

Door de Provincie Noord Holland is reeds flink wat grond gekocht en in andere gebieden wordt gezocht en ook al onderhandeld. Rode draad van deze aanpak is dat de landbouw in deze gebieden een stap terug doet en in een aantal gevallen, door verhoging van het waterpeil, een gezonde bedrijfsvoering zelfs onmogelijk wordt.

Voor goede weidevogelresultaten zijn een aantal zaken belangrijk:
1. Afwisseling van weidegang en te maaien percelen
2. Voldoende voedselaanbod
3. Mogelijkheid tot nestelen op een voldoende droge plek
4. Weg houden van predatie

Wanneer het slootpeil wordt opgezet tot dras-plas op gebiedsniveau en de boeren moeten daardoor weg, dan vervallen de eerste 3 punten en aan het vierde punt wordt sowieso al te weinig gedaan.

Wanneer dit tot gevolg heeft dat de weidevogelstand nog verder terug loopt is dat een kwalijk gevolg. Het is daarbij oppassen dat door de media of natuurbeschermingsorganisaties de boeren dan, buiten hun schuld,  niet wederom de schuld krijgen van de verdere daling van de weidevogelstand.

Voor de landbouw liggen hierdoor op korte termijn een tweetal opdrachten:
1. Communiceer naar de onwetende burger duidelijk hoe het echt zit
2. Zoek de dialoog met Provincie en Natuurbeschermingsorganisaties ten einde genoemde beschuldiging te voorkomen

Agri business november 2021


Het magazine is hier online te lezen:
https://issuu.com/zrgbv/docs/85426_agribusiness_magazine_nr_34_l_dd51bb08b1d3ea

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed