Agri Business - September 2021

Het onderstaande artikel over Klaver Agrarisch Vastgoed heeft in de afgelopen editie van Agribusiness gestaan:

De opdracht tot verkoop

Schaalvergroting en daarmee stoppende agrariërs is van alle dag. We weten dat een flink deel van de agrariërs boven de 50 jaar geen opvolger heeft of gaat krijgen. Wat wordt dan de route ? In veel gevallen wordt een eventuele verkoop eerst verkend samen met de accountant en de makelaar.
Als argument vóór verkoop spreekt de momenteel hoge grondprijs en de onzekerheid over de landbouwvrijstelling. Wat vaak ook meespeelt bij een overweging tot verkoop, is echter de negatieve rente op vrijkomend kapitaal. Realiseert u zich echter wel dat het nadeel van verkoop tegen een lagere prijs in de toekomst misschien wel groter is dan het voordeel van rendement bij verhuur, in plaats van een lage of soms zelfs negatieve rente nu.

Wordt de knoop tot verkoop dan doorgehakt dan wordt er onderhandeld met soms meerdere makelaars over de voorwaarden van de dienstverlening.

Wat goed is om te weten is wat de makelaar allemaal voor zijn geld doet. Daarbij is niet alleen de prijs van belang, maar de prijs in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening:
- Controle eigendomsaktes en vergunningen
- Controle feitelijk eigendom ten opzichte van kadastraal eigendom
- Beoordeling bestemmingsplan en eventuele mogelijkheden
- Beoordeling gebouwen
- Uitwerken van een beschrijving en waardering van het te verkopen object
- Gezamenlijk uitwerken van een verkoopstrategie en bepalen verkoopprijs
- Optimale presentatie van uw bezit op websites en social media
- Begeleiden van bezichtigingen
- Onderhandelen, voor een optimale prijs voor u. Hier verdient de makelaar geld voor u!
- Financieel toetsen wederpartij
- Opstellen van een koopovereenkomst
- Bewaken en controleren proces van verkoop tot levering
- Nazorg, o.a. naar accountant t.b.v. fiscale afwikkeling

Bovenstaande kan worden samengevat als ontzorgen en laten wij daar nu bovengemiddeld goed in zijn! Wij hebben nog niet meegemaakt dat een opdrachtgever na afloop van een verkoopproces aangaf dat de berekende kosten niet in verhouding waren tot de hogere opbrengst én inspanning en belang van de opdrachtgever.  We zien uit naar de volgende ervaring!

Agribusiness


Het magazine is hier online te lezen:
https://issuu.com/zrgbv/docs/84641_agribusiness_magazine_nr_33_lr

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed