Bedrijfsadvies - Generieke korting fosfaatrechten

Staatssecretaris Martijn van Dam stelt de generieke korting vast op 8,3%. Dit houdt in dat niet-grondgebonden melkveehouders 8,3% worden gekort op de hoeveelheid toe te kennen fosfaatrechten ten opzichte van het aantal gehouden rundvee op 2 juli 2015. De generieke korting is als volgt opgebouwd:

  • 5,1% - Noodzakelijk op grond van de situatie op 2 juli 2015 (peildatum).
  • 1,6% - Stijging als gevolg van het ontzien van grondgebonden bedrijven.
  • 0,6% - Stijging als gevolg van het ontzien van bedrijven met een relatief klein fosfaatoverschot.
  • 1,0% - Stijging als gevolg van de knelgevallenvoorziening.

De volgende bedrijven komen in aanmerking voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten:

  • Nieuw gestarte bedrijven.
  • Bedrijven benadeeld als gevolg van buitengewone situaties (realisatie van natuurgebied, de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een algemene nutsvoorziening).
  • Bedrijven die aan kunnen tonen dat zij op 2 juli 2015 een lagere fosfaatproductie hadden van minimaal 5% door buitengewone omstandigheden. Onder buitengewone omstandigheden wordt verstaan:

- Diergezondheidsproblemen;
- Ziekte van de landbouwer;
- Ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband;
- Ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwanten in de eerste graad;
- Vernieling van de melkveestal;
- Bouwwerkzaamheden (renovatie van een bestaande stal).

Bedrijven die niet binnen de knelgevallenregeling vallen maar wel benadeeld worden, kunnen in beroep gaan.

Klik hier voor onze Fosfaatrechten App

Neem contact op