Bedrijfsadvies - Generieke korting fosfaatrechten

Staatssecretaris Martijn van Dam stelt de generieke korting vast op 8,3%. Dit houdt in dat niet-grondgebonden melkveehouders 8,3% worden gekort op de hoeveelheid toe te kennen fosfaatrechten ten opzichte van het aantal gehouden rundvee op 2 juli 2015. De generieke korting is als volgt opgebouwd:

  • 5,1% - Noodzakelijk op grond van de situatie op 2 juli 2015 (peildatum).
  • 1,6% - Stijging als gevolg van het ontzien van grondgebonden bedrijven.
  • 0,6% - Stijging als gevolg van het ontzien van bedrijven met een relatief klein fosfaatoverschot.
  • 1,0% - Stijging als gevolg van de knelgevallenvoorziening.

De volgende bedrijven komen in aanmerking voor de knelgevallenregeling fosfaatrechten:

  • Nieuw gestarte bedrijven.
  • Bedrijven benadeeld als gevolg van buitengewone situaties (realisatie van natuurgebied, de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur of vanwege een algemene nutsvoorziening).
  • Bedrijven die aan kunnen tonen dat zij op 2 juli 2015 een lagere fosfaatproductie hadden van minimaal 5% door buitengewone omstandigheden. Onder buitengewone omstandigheden wordt verstaan:

- Diergezondheidsproblemen;
- Ziekte van de landbouwer;
- Ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband;
- Ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwanten in de eerste graad;
- Vernieling van de melkveestal;
- Bouwwerkzaamheden (renovatie van een bestaande stal).

Bedrijven die niet binnen de knelgevallenregeling vallen maar wel benadeeld worden, kunnen in beroep gaan.

Klik hier voor onze Fosfaatrechten App

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed