Agribusiness: Bedrijfswoning

Bij gesprekken aan de keukentafel gaat het nogal eens over de woning van de ondernemer,  vooral in situaties waarin onderzocht wordt wat het effect is bij eventuele bedrijfsverkoop of staking onderneming. We kennen in Nederland het aspect van de bestemming en van de fiscale status.  Deze staan los van elkaar. De bestemming wordt geregeld in het bestemmingsplan van de gemeente. Er is doorgaans bij een agrarisch bedrijf sprake van een woning die onderdeel is van het agrarische erf en binnen het agrarisch bouwvlak is gebouwd,  qua bestemming is dan sprake van een bedrijfswoning.

Het belastingsysteem kent een verschil tussen privévermogen en bedrijfsvermogen. Privévermogen wordt belast op basis van bezit [waarde minus eventuele schulden]. bij bedrijfsvermogen wordt het rendement op dit vermogen belast middels inkomstenbelasting of soms vennootschapsbelasting. Zo kan het dus zijn dat een woning welke volgens het bestemmingsplan een agrarische bedrijfswoning is,  fiscaal als privéwoning wordt gezien. Belastingtechnisch mag zowel bij een fiscale bedrijfswoning als een fiscale privéwoning de rente op de financiering van deze woning op het inkomen in mindering worden gebracht. Onderhoud op een bedrijfswoning is fiscaal aftrekbaar,  onderhoud op een privéwoning niet.

Ander belangrijk punt is dat bij eventuele verkoop van de woning de winst bij een privéwoning   belastingvrij is en de winst bij verkoop van een fiscale bedrijfswoning belast is op basis van het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde. Dat laatste kan met de fors gestegen prijzen van woningen nogal een tegenvaller zijn. Doorgaans zijn agrarisch bestemde woningen welke onderdeel zijn van een agrarisch bedrijf wel aanzienlijk lager geprijsd dan woningen met een woonbestemming. Dat maakt dat het verhuizen van een agrarisch bedrijf naar bijvoorbeeld een leuke woning in het buitengebied regelmatig tot een gevoel leidt dat de waarde bij verkoop van erf en bedrijfsopstallen voor een flink deel op gaat aan de aankoop van deze duurdere woning met een woonbestemming.Voor al deze zaken geldt dat vooraf de zaken goed doorrekenen verrassingen voorkomt.

Neem contact op

Klaver Agrarisch Vastgoed

Telefoon
0226 414 008

E-mail
info@klaveragrarischvastgoed.nl

Bezoekadres / Postadres
Trambaan 12 1733 AX Nieuwe Niedorp

KvK-nummer / BTW-nummer
36049346 / NL80.57.00.924 B.01

Openingstijden
Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00 uur.
Zaterdag en 's avonds alleen op afspraak.

Foto kantoor - Klaver Agrarisch Vastgoed